Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kritický realismus ve světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 15 Kritický realismus ve světové literatuře realismus vzniká ve Francii v druhé polovině 19. století, kdy nabývá převahy nad romantismem. Tento přechod ale nebyl plynulý, i v díle některých romantických autorů, jako byl Stendhal nebo Puškin najdeme realistické prvky ovlivnil vývoj literatury na dlouhou dobu vznik souvisí: s rozvojem přírodních věd a filozofie pozitivismu - August Comte, „Pravdivé je to, co je poznatelné.“ se společenskými změnami - bouřlivé revoluční změny ustaly, život se stal stabilnějším, a autoři se místo hledání ideálů mimo skutečnost zaměřují na realitu. ve vývoji dostává různé obměny: naturalismus (člověk je zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti) kritický realismus socialistický realismus magický realismus v české literatuře se plně rozvinul až v poslední čtvrtině 19. století Znaky realismu hlavním žánrem je román realistická díla jsou většinou situována do autorovy současnosti. oproti romantickému hrdinovi, který je s okolím v rozporu, jsou postavy realistických románů prostředím ovlivňovány a především doba a okolnosti určují jejich osud realistický hrdina se proto v průběhu románu mění a vyvíjí, není ani výjimečný, naopak, většinou je to průměrný člověk, často z nejnižších vrstev společnosti. autoři neváhají použít pro vykreslení prostředí a charakteru postav i slang nebo argot. z jednání a charakteristiky hlavních hrdinů můžeme pozorovat názor autora na historické postavy a jejich dobu tento názor je většinou kritický, odsuzující současné poměry, proto tento směr nazýváme také kritickým realismem. Typizace: literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem Román prozaický, epický žánr, který v dějinách literatury prošel velkým vývojem na rozdíl od novely (kratší rozsah, soustřeďuje se na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky, bez popisů a epizod, končí pointou) nebo povídky (kratší útvar s jednoduchou fabulí), je delší, jeho fabule = dějové jádro se nerozvíjí přímočaře, ale rozvětvuje se obvykle několika směry zachycuje různá společenská prostředí, vrstvy, osudy mnoha lidí a vedle hlavního děje se objevují i četné epizody, proniká do duševního světa hrdinů, dovede však zachytit i složitou problematiku národa či spol třídy název román – pochází ze středověku, kdy se začala termínem conte roman (román vyprávění) označovat literární díla psaná národním jazykem (narozdíl od latinsky psaných) Naturalismus Znaky: typický citové vypětí zaměření a duševní život postav, který je výsledkem působení prostředí a je dán výchovou, pudy, rasou a společností e které člověk vyrůstá nebo žije typickým žánrem je román, který má mít dokumentární povahu VÝTVARNÉ UMĚNÍ francouzští malíři G. Goubert H. Daumier ruští malíři I. Repin čeští malíři Karel Turkyně Antonín Chitusii HUDBA francouzští skladatelé G. Bizet Italští skladatelé G. Verdi G. Pucinni. Francie Honoré de Balzac (1799-1850) největší francouzský spisovatel období realismu v próze pocházel z rodiny venkovského obchodníka byl vychován v církevním prostředí proti své vůli na přání rodičů studoval vysokou školu (práva) byl zaměstnán v advokátní kanceláři ve 20 letech se zbořil a rozhodl se stát spisovatelem aby se uživil byl nucen psát na počátku své umělecké tvorby černé romány, které byly bez umělecké hodnoty časem se pustil do podnikání, založil si vydavatelství a nakladatelství, ale zkrachoval až do své smrti musel splácet dluhy ústavnou prací si podlomil zdraví, a ani jeho milostný život nebyl šťastný zemřel v Paříži sám a opuštěn Dílo: Šuani historický román který popisuje povstání venkovského lidu za francouzské revoluce román zahajuje rozsáhlý cyklus LIDSKÁ KOMEDIE (z plánovaných 127 děl napsáno 93). tento cyklus rozdělil do tří studií. I. Studie mravů nerozsáhlejší patří sem volná románová trilogie: Otec Goriot předvádí smutný osud bohatého kupce, který provdal své dcery za šlechtice, sám však dožívá svůj život opuštěn, neboť dcery se za otce stydí. Lesk a bída kurtizán zobrazují spojení finančního světa s pařížských podsvětím. Navazuje na předchozí dílo, kde se hrdina naučil „umělecky žít“, ale zůstal slabochem, který se žene pouze za milostným uspokojením nebo společenským úspěchem. Na jeho povahu doplácí kurtizána, kterou společenské podmínky vehnaly do role ženy obšťastňující mužskou společnost, ačkoli jimi pohrdá. Hrdina končí ve vezení sebevraždou Ztracené iluze vypráví o básníkovy, který poznává rub umělecké slávy. Hrdina je postaven před rozhodnutí, zda-li žít čestně a odříkavě nebo se zaprodat a dosáhnout uměleckého úspěchu. Hrdina se dává na cestu za úspěchem, ale nakonec se stane obětí léčky svých nepřátel Evženie Grandetová o lakomci, který zničí štěstí své dcery, aby vyplacením věna nezmenšil své bohatství Chudí příbuzní Bratranec Pon a Sestřenice Běta II. Studie filozofické Šagrénová kůže osud umělce a vědce na příběhu mladého spisovatele Rafaela Valentina, autor ukazuje jak fatální moc peněz otravuje a ničí životní hodnoty III. Studie analytické měly vyjádřit principy veškerého dění vzniklo pouze 1 dílo Fyziologie manželské Gustave Flaubert (1821 – 1880) zabývá se individuem (jednou postavou) od poloviny 19. století nejdokonalejší představitel realistického románu ve Francii byl mistrem v zobrazování lidských vášní a citových stavů Dílo: Paní Bavaryová vypráví o dívce, která je vychovávána v klášteře, zamiluje se do muže, ale v lásce vidí jednostrannost, snaží si zpestřit svůj život, ale ten končí její sebevraždou Citová výchova dvě protikladné postavy mužů, z jichž jeden žije ve svých představách a co dělá nikdy nedokáže dodělat do konce a ten druhý je jeho opakem Salamba příběh princezny z Kartága rozebírá se zde její milostný život Emil Zola ( 1840 – 1902) je považován za zakladatele Naturalismu námět na svá díla čerpal ze studia člověka, kritiky společnosti, a obrazu lidské aktivity navazoval na Flauberta byl proti socialismu psal o věcech, které byly dříve tabu nejdříve zde Zola nebyl překládán, ale později an

Témata, do kterých materiál patří