Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


MACBETH - dílo a neumělecký text

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MACBETH (1606) Hra je inspirována historickou postavou skotského krále Macbetha I., ale mezi touto historickou postavou a jejím Shakespearovým pojetím je značný rozdíl. Macbeth (film, 2015), anglické drama. Režie: Justin Kurzel; hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard Literární druh: drama Literární žánr: tragédie Ideový plán: skrytá ctižádost a skrývané city dokážou dohnat člověka ke špatnosti. Svědomí. Macbeth: Na začátku chrabrý voják a dobrý člověk. Teprve po setkání s čarodějnicemi se u něho začínají objevovat zlé myšlenky. Protože má však dobrou mysl, zpočátku se jim nepoddává. Je snadné jej přesvědčit. Přemýšlí o tom, jak je život nesmyslný. Je zlomen, ale přesto odhodlán pokračovat. Nakonec ale umírá statečně. Na této hře je tragické, že na začátku byl dobrý, čestný a poctivý muž, který se nechal svést špatnou ctižádostí, spáchal zlo a zanechal po sobě krvavé skutky. Lady Macbeth: zná povahu svého manžela lépe než ostatní. Ví, že v hloubi srdce by se chtěl stát králem, tak jak to čarodějnice předpověděly. Ona si však myslí, že má příliš slabou vůli, než aby se o to pokusil. Uvědomuje si, že ona ho bude muset donutit zabít Duncana. Svědomí ji dožene až později formou zlých snů. Banquo: Je věrný a morálně založený. Ani představa moci jej nezviklala, aby konal zlo. Bez pochyby patří Macbeth k nadčasovým dílům světového dramatu. Kompozice: chronologická, děj se odehrává většinově ve Skotsku, 5 dějství Děj: Setkání s čarodějnicemi - Hned v úvodu je navozena nezvyklá atmosféra příběhu. Ozývá se hrom, blýská se a objeví se tři čarodějnice, které oznámí, že se sejdou na vřesovišti, aby pozdravily Macbetha. Pak stejně tajemně zmizí. Bitva - Mezitím se odehrála bitva mezi vojskem skotského krále Duncana a vojáky nespokojených skotských pánů. Povstalce podporuje norský král se svými muži. Duncanův nejstatečnější generál, Macbeth, však nakonec nepřítele poráží. Král se dozví, že jeden z povstaleckých pánů, thén z Cawdoru, byl zajat. Přikazuje, aby byl popraven jako zrádce. Král zároveň odmění Macbetha tím, že mu uděluje titul théna z Cawdoru. Pak posílá své dva šlechtice, Rosse a Anguse, aby Macbetha, jenž se právě vrací z boje, touto zprávou přivítali. Macbeth, Banquo a čarodějnice - Macbeth se vrací se svým přítelem Banquem. Na vřesovišti je potkají čarodějnice. Když je Macbeth a Banquo náhle v mlze spatří, osloví jedna z nich Macbetha jako théna z Cawdoru a předpoví mu, že se stane králem. Banquovi řeknou: „Krále zplodíš, třebas nebudeš králem.“ Poté zmizí. Macbeth sní o královském trůnu - V té chvíli přicházejí Ross s Angusem. Oznamují mu, že byl jmenován thénem z Cawdoru - první věštba se tedy vyplnila. A Macbeth začíná uvažovat i o předpovědi druhé. Na okamžik si dokonce představí, že zabije Duncana, ale hned tuto myšlenku zažene. Na Duncanově hradě král Macbetha i Banqua vítá a oznamuje, že jednoho ze svých synů, Malcolma, jmenuje dědicem trůnu. Pak prohlásí, že hodlá navštívit Macbethovo sídlo v Invernessu, což je velká pocta. Macbeth spěchá pryč, aby se připravil na králův příjezd. Lady Macbethová připravuje vraždu - Na Macbethově hradě dostala lady Macbethová dopis od svého manžela, kde píše o věštbách čarodějnic. Vzápětí přijíždí posel se zprávou o králově návštěvě, a tak si uvědomuje, že to může být skvělá příležitost, jak se krále zbavit. Své nekalé myšlenky se ale na rozdíl od manžela nesnaží potlačit. Když její muž přijíždí chvíli před králem, říká mu, že již vše připravila. Macbeth má sice velké pochybnosti a obavy, ale nakonec se podvolí. Vražda - Lady Macbethová připraví pro Macbetha dvě dýky a hlídá před královými komnatami, kam vejde Macbeth. Macbeth je zděšen ze svého činu. Na hrad přijeli dva šlechtici - Lennox a Macduff, které král poslal, aby ho brzy ráno navštívili. Když uvidí zavražděného Duncana, probudí celý dům. Jakmile přiběhne Macbeth, říká, že v návalu hněvu právě zabil předpokládané vrahy - stráže. Macbeth králem - Duncanovi synové, Malcolm a Donalbain, se bojí, že po otcově smrti jsou v nebezpečí i oni, a rozhodnou se uprchnout. To ale vyvolá podezření, že byli zapleteni do vraždy, a tak je Macbeth jmenován králem. Nedlouho po korunovaci se rozhodne uspořádat hostinu, kam pozve i Banqua - ten je ovšem přesvědčen o tom, že Duncana zabil právě Macbeth. Macbeth si tedy na něj najme na to odpoledne vrahy. Banquo je při přepadení opravdu zabit, jeho syn Fleance ale unikne. Rozhodne se, že se musí co nejdříve znovu setkat s čarodějnicemi z vřesoviště. Další věštba - chce aby mu předpověděly budoucnost. Ony ho varují před Macduffem a řeknou mu, že nikdo "z ženy zrozený" mu nemůže ublížit. Dodají, že Macbeth nebude poražen, dokud "birnamský les nezteče dunsinanský hrad". Macbeth se mstí Macduffovi - Macduff se obrátil proti králi a uprchl do Anglie. Macbeth se to dozví a nechá zavraždit jeho manželku i s jeho dětmi. Macduff se to dozví a chce Macbetha osobně zabít. Lady Macbethová mezitím zešílí při neustálém vzpomínání na vraždu Duncana. Bitva a vyplnění věštby- on si je jist, že nemůže být poražen. Zatím se jeho nepřátelé sešli právě v birnamském lese, každý z nich se zamaskoval větvemi. Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že birnamský les se pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem, je zabit. Ve Skotsku je konečně mír a Malcolm je korunován králem. Neumělecký text k Macbethovi Podstata publicistického stylu Jak vzniká reportáž Publicistický styl = styl sdělovacích prostředků (novin, časopisů, rozhlasu, televize) + veřejných řečnických projevů (soudní řeč, kázání, proslov aj.) – nejrychleji se vyvíjející styl – funkce: informační (rychlé, objektivní, globální informace – příjemce si udělá názor), vzdělávací, získávací a přesvědčovací (ovlivňuje veřejné mínění), zábavná – publicistické projevy určeny široké veřejnosti – požadavky: aktuálnost, pravdivost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost, působivos

Témata, do kterých materiál patří