Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliér Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lakomec Moliér (Jean Batiste Poquelin): 15.1.18622 – 17.2.1673- francouzský herec, spisovatel a nejslavnější dramatik období klasicismu - zabýval se tzv. nízkým dramatem, hlavně komediemi a fraškami - proti vůli rodiny se stal komediantem, aby ji nepošpinil – pseudonym Moliér - začínal jako herec v kočovné společnosti, později se stal ředitelem vlastního kočovného souboru, se kterým cestoval po třináct let po francouzském venkově poté, co se proslavil, účinkoval také na královském dvoře se věnoval zejména tzv. nízkým literárním žánrům (satira, bajka, komedie, fraška) - jeho díla byla v tehdejší době velmi odvážná zejména v kritice společenských poměrů své doby - psal klasicistní komedie, které jsou typické lidskými rysy – charakterové komedie – napsal jich 3 - zesměšňoval pokrytectví, šlechtu a její snobskou morálku a v neposlední řadě v 17. století zatracovanou církev - problematika jeho díla je velmi rozsáhlá (lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus, postavení žen ve společnosti atd. - zemřel na jevišti při hře Zdravý nemocný, kde hrál hlavní roli Motiv: - lakota lidí, kteří raději více peníze než svoje blízké a jsou pro ně ochotni udělat cokoliv - zesměšňování „maloměšťanství“ - Harpagona zosobňuje lakomství a hrabivost a s nadsázkou ukazuje, jak podle něj tyto vlastnosti dokáží člověku ničit charakter i život Prostředí: Ve Francii, přesněji v Paříží roku 1670 Postavy: Harpagon– bohatý lichvář; tragikomická postava; představuje důkaz o tom, že peníze jsou schopny zničit charakter člověka, je schopen pro své peníze čehokoli, protože pro něj znamenají jediný smysl života, zamiluje se do Mariany a chce si ji vzít Čipera (Šindel, Štika)– je zcela oddaný svému pánu Kleantovi; s myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi Kleantes – Harpagonův syn; zamilován do Mariany, i když byla velice chudá; pravý opak Harpagona; příčí se mu otcova přehnaná láska k penězům a nebojí se postavit vlastnímu otci Mariana – chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku; zamilovala se do Kleanta, ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je skromná, nebojácná, plachá, krásná Valér– sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky; kvůli Elišce přes svůj odpor k Harpagonovy mu oddaně slouží, jen aby se mu zavděčil Eliška – dcera Harpagona; zamilovaná do Valéra; bojuje za své štěstí; nechce se provdat za muže, kterého nemilujeAnselm – bohatý šlechtic; má si vzít Elišku proti její vůli; otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže) Jazyk: - er-froma, původně ve francouzštině - jazyk spisovný s archaismy – typický pro svou dobu - mnoho dialogů a monologů - mnoho komediálních prvků – vtipná nedorozumění - postavy dobře charakterizované, nejlépe pak Harpagon Kompozice: - drama, satyra, komedie - napsané chronologicky - odehrává ve v jeden čas, na jednom místě a má jeden děj - psáno prózou a má 5 dějství Děj: Harpagon, hlavní postava hry, je lakomý a nepřejícný člověk zvyklý dostat vždy to, co chce. A tak se taky usmyslel, že si vezme za ženu mladou chudou dívku Marianu. Svým dětem, synu Kleantovi a dceři Elišce, již domluvil staré, avšak bohaté nápadníky. Potomci se ale jeho rozhodnutí brání, neboť každý z nich si již sám vyhlédl svou lásku. Eliška se zamilovala do Valéra, sluhu vlastního otce, a Kleant si dokonce shodou okolností vyvolil otcovu nastávající, Marianu. Ani jednomu z nich se však do přiznávání svých citů otci nechce, mají totiž strach z jeho reakce. Když ale Harpagon pozve Marianu domů a řekne, že se rozhodl si ji vzít, Kleant se ke své lásce k ní konečně přizná. S otcem se pohádají, po Marianě touží oba. Během jejich hádky ukradne Štika, Kleantův osobní sluha, Harpagonovu truhlu s penězi a později ji předá Kleantovi. Když to Harpagon zjistí, začne šílet a podezřívat všechny kolem. Prvním vyslýchaným je jejich správce Valér. Při výslechu však dojde k nedorozumění – Valér si myslí, že ho Harpagon obviňuje ne z krádeže, ale z lásky k Elišce, a tak se ke všemu přizná. Harpagon se tedy domnívá, že už našel viníka, a ještě ten večer uspořádá večeři, na niž pozve jak svou nastávající Marianu, tak Anselma, kterého určil za ženicha své dceři – Anselm byl totiž bohatý a jako jediný ochotný vzít si ji i bez věna. Při rozhovoru se však všechno změní, ukáže se, že Valér je vlastně Mariany ztracený bratr a Anslem jejich otec! Kleant slíbí otci vrátit jeho truhlu pod podmínkou, že schválí sňatky obou svých dětí s oběma dětmi Anslemovými. Zištný Harpagon souhlasí, štědrý Anselm dá věno oběma svým dětem. Hra tedy končí poměrně šťastně i přes to, že se vlastně nic dobrého nestalo a Harpagon zůstal stále takovým lakomcem a hrabivcem, jakým býval.

Témata, do kterých materiál patří