Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliér Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lakomec

Moliér (Jean Batiste Poquelin):

15.1.18622 – 17.2.1673- francouzský herec, spisovatel a nejslavnější dramatik období klasicismu

- zabýval se tzv. nízkým dramatem, hlavně komediemi a fraškami

- proti vůli rodiny se stal komediantem, aby ji nepošpinil – pseudonym Moliér

- začínal jako herec v kočovné společnosti, později se stal ředitelem vlastního kočovného souboru, se kterým cestoval po třináct let po francouzském venkově

poté, co se proslavil, účinkoval také na královském dvoře se věnoval zejména tzv. nízkým literárním žánrům (satira, bajka, komedie, fraška)

- jeho díla byla v tehdejší době velmi odvážná zejména v kritice společenských poměrů své doby

- psal klasicistní komedie, které jsou typické lidskými rysy – charakterové komedie – napsal jich 3

- zesměšňoval pokrytectví, šlechtu a její snobskou morálku a v neposlední řadě v 17. století zatracovanou církev

- problematika jeho díla je velmi rozsáhlá (lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus, postavení žen ve společnosti atd.

- zemřel na jevišti při hře Zdravý nemocný, kde hrál hlavní roli

Motiv:

- lakota lidí, kteří raději více peníze než svoje blízké a jsou pro ně ochotni udělat cokoliv

- zesměšňování „maloměšťanství“

- Harpagona zosobňuje lakomství a hrabivost a s nadsázkou ukazuje, jak podle něj tyto vlastnosti dokáží člověku ničit charakter i život

Prostředí:

Ve Francii, přesněji v Paříží roku 1670

Postavy:

Harpagon – bohatý lichvář; tragikomická postava; představuje důkaz o tom, že peníze jsou schopny zničit charakter člověka, je schopen pro své peníze čehokoli, protože pro něj znamenají jediný smysl života, zamiluje se do Mariany a chce si ji vzít

Čipera (Šindel, Štika) – je zcela oddaný svému pánu Kleantovi; s myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi

Kleantes – Harpagonův syn; zamilován do Mariany, i když byla velice chudá; pravý opak Harpagona; příčí se mu otcova přehnaná láska k penězům a nebojí se postavit vlastnímu otci

Mariana – chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku; zamilovala se do Kleanta, ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je skromná, nebojácná, plachá, krásná

Valér– sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky; kvůli Elišce přes svůj odpor k Harpagonovy mu oddaně slouží, jen aby se mu zavděčil

Eliška – dcera Harpagona; zamilovaná do Valéra; bojuje za své štěstí; nechce se provdat za muže, kterého nemiluje
Anselm – bohatý šlechtic; má si vzít Elišku proti její vůli; otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže)

Jazyk:

- er-froma, původně ve francouzštině

- jazyk spisovný s archaismy – typický pro svou dobu

- mnoho dialogů a monologů

- kniha je napsaná vtipně, ale na druhou stranu i procítěně
- mnoho komediálních prvků – vtipná nedorozumění

Témata, do kterých materiál patří