Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození - fáze obranná a ofenzivní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Národní obrození První generace národního obrození - (70. léta 18. st. - počátek 19. st.) Cíle: obnovení českého jazyka jako hlavního znaku národní pospolitosti, položení základů nové české literatuře Slohy: klasicismus, osvícenství Jazykověda:Josef Dobrovský Historie:Gelasius Dobner František Martin Pelcl Vzdělávací a lidovýchovná próza:Václav Matěj Kramerius Poezie:Václav Thám -Básně v řeči vázané Antonín Puchmajer -Sebrání básní a zpěvů, Nové básně Šebestián Hněvkovský Vojtěch aJan Nejedlí Divadlo:Václav Thám -Vlasta a Šárka, Břetislav a Jitka Prokop Šedivý -Masné krámy, Pražští sládci počátek 18. st. stálé německé divadlo v Kotcích v Praze konec 18. st. německé Stavovské divadlo konec 18. st. Bouda - 1. české divadlo Kníže Honzík - první česká hra Druhá generace národního obrození - (počátek 19. st. - 20. léta 19. st.) Cíle: rozkvět českého jazyka, vytvoření umělecky náročné poezie, pěstování vědecké literatury v češtině; vypracování básnického a odborného jazyka, posilování historického vědomí, formulování a propagování slovanské myšlenky. Sloh: preromantismus Vedoucí osobnost:Josef Jungmann Jazykověda, odborná názvosloví:Antonín Marek - logika Jan Svatopluk Presl - přírodní vědy Karel Bořivoj Presl - mineralogie, chemie Jan Evangelista Purkyně - fyziologie Poezie:Milota Zdirad Polák -Vznešenost přírody Historie:Rukopis královédvorský Rukopis zelenohorský František Palacký Všeslovanská myšlenka:Pavel Josef Šafařík Jan Kollár František Ladislav Čelakovský Divadlo:Jan Nepomuk Štěpánek -Čech a Němec, Obležení Prahy od Švédů, Břetislav I. Václav Kliment Klicpera -Divotvorný klobouk, Rohovin Čterrohý, Každý něco pro vlast, Blaník, Jan za chrta dán Próza:Václav Kliment Klicpera -Točník, Příchod Karla IV. do Čech 1. fáze - obranná Josef Dobrovský - „modrý abbé“, díla týkající se češtiny, psal německy, latinsky; prosazoval analogický pravopis - podle těchto zásad se píše doteď. -Podrobná mluvnice českého jazyka- 1. vědecká mluvnice -Německo český slovník -Dějiny českého jazyka a literatury -Základy jazyka staroslověnského - latinsky, 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny Václav Thám -Básně v řeči vázané - básníci kolem Tháma chtěli pro českou literaturu adoptovat běžné básnícké útvary, které odpovídali soudobé básnické konvenci. Touto poezií byla anakreontika -anakreontská poezie - měla ustálená témata (láska, víno) Antonín Jaroslav Puchmajer - redigoval pět almanachů shrnujících tvorbu všech básníků, kteří se pokoušeli o českou tvorbu -Sebrání básní a zpěvů Šebestián Hněvkovský -Děvín - směšnohrdinský epos, zesměšnění lidských slabostí 2. fáze - ofenzivní Rukopisy: Snaha dokázat minulost české kultury vedla ke vzniku padělků - nejznámější jsouRukopis královédvorský a zelenohorský, jejich nepravost bylo potvrzena koncem 19. st. (Masaryk, Goll, Gebauer…) Rukopis královédvorský - údajně 12. st. - nalezl Václav Hanka ve Dvoře Králové; obsahuje 12 lyrických a epických básní (o válce knížete Neklana s knížetem Čestmírem, o válce Čechů s Poláky a Němci - Sasíky, objevují se mýtičtí hrdinové, ale i pseudohistorické postavy) Rukopis zelenohorský - údajně 10. st. - obsahuje báseň Libušin soud (nad bratry Chudošem a Šťáhlavem) Josef Jungmann - narodil se v Hudlicích u Berouna, vystudoval filosofii a práva, působil jako učitel; je nejvýznamnější osobnost 2. fáze, kolem něj se soustředila Jungmannova družina (Presl, Turkyně…), která se pokouší vytvořit vědeckou terminologii, vydávají první česky psaný vědecký časopis Krok -Česko-německý slovník -Slovesnost - první soustavný výklad literární teorie a poetiky -Historie literatury české - překládá náročná básnická díla (Milton - Ztracený ráj, Chatoubriand - Atala, Goethe, Schiller...) Pavel Josef Šafařík - Slovák, přátelil se s Palackým, společně vydali Počátkové českého básnictví; působil jako učitel; do české literatury vnesl téma zbojnictví - Jánošíka. -Tatranská múza s lýrou slovanskou -Dějiny slovanského jazyka a literatury podle všech nářečí -Slovanské starožitnosti - raný vývoj všech slovanských národů, duchovní i materiální kultury, jejich rozšíření v Evropě i vztah k jiným etnickým skupinám František Palacký - básník, vědec, politik, na lyceu v Bratislavě se seznamuje se Šafaříkem a Kolárem. Za Bachova absolutismu byl zbaven všech funkcí. -Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě - české dějiny od počátků do nástupu Habsburků (g manifestace, že s dobou vlády Habsburků nechtěl mít nic společného), vyzdvihl dobu husitskou Jan Kolár - narodil se v šošovicích, studoval na lyceu v Bratislavě, studoval v Jeně, seznámil se s Wilhelminou Schmidtovou - v jeho básních vystupuje pod jménem Mína -Národnie spievanky - sbírka slovenských národních písní -O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slanskými -Slávy dcera - myšlenka slovanské vzájemnosti; 5 částí. Sála, Labe, Dunaj, Léthé - ráj Slovanů, Acheron - podsvětí, kde jsou trestáni nepřátelé Slovanů; Kolár jako poutník prochází místy, jež připomínají slavnou minulost Slovanů. Je doprovázen dcerou slovanské bohyně Slávy Mínou a bohem lásky Mílkem. František Ladislav Čelakovský - narodil se ve Strakonicích, působil jako profesor, překladatel. Zastánce myšlenky slovanské vzájemnosti, sběratel ústní lidové slovesnosti: -Slovanské národní písně -Mudrosloví národu slovanského v příslovích - Ohlas písní ruských - motivy ze současnosti i minulosti -Ohlas písní českých - lid. prostředí jako svět radosti, typické rysy venkovských lidí - vychytralost, povídavost žen, furiantství -Růže stolistá - cyklus milostných básní Jan Nepomuk Štěpánek - dramaturg Stavovského divadla, jeho hry se odehrávají na venkově nebo na malém městě, milostná tématika, situační a jazyková komika -Čech a Němec -Obležení Prahy od Švédů -Břetislav I. Václav Kliment Klicpera - profesor v Hradci Králové a v Praze; hry rytířské, historické, ze současnosti, pohádkové… -Soběslav, selský kníže -Divotvorný klobouk Josef Kajetán Tyl - publicistika - redigoval časopis Květy, Sedlské noviny, Pražský posel - prozaik, dramatik -Dekret kutnohorský -R

Témata, do kterých materiál patří