Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nejstarší literární památky světa

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (102 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 1 Literatura nejstarší doby Pojmy: Literatura: písemnictví, texty (písemné záznamy), které jsou společensky významné Druhy literatury odborná literatura (např. historická) umělecká literatura jednací písemnictví Společenská funkce literatury: poznatkové obohacení estetické působení citové působení výchovný vliv Literární dílo má: obsah formu Literatura Předního východu Sumer: počátky světové literatury jsou spjaty s nejstarší kulturně vyspělou civilizací, se sumerskou civilizací v Mezopotámii. Sumerové již 3000 let př. n. l. používali klínové písmo vytlačené do hliněných destiček. znalost písma byla rozšířena jen mezi vzdělanými vrstvami, jako byli kněží (někdy i panovník), a mezi těmi, kteří potřebovali ke své práci umět číst a psát - obchodníky a písaře písmo používali v administrativě, z této doby pocházíChamurappiho zákoník, základ pozdějších právnických spisů, ale také k záznamu odborných poznatků z medicíny a astronomie. nejstarší památkou umělecké literatury je Epos o Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi: nejstarší památka, která byla vytvořena asi 2000 let př. n. l. v Mezopotámii - tvůrci Sumerové (sepsáno v akádském období) část tohoto eposu přešla do Starého zákona – O vzniku světa, O potopě světa klínové písmo na dvanácti hliněných destičkách vzniká postupně Gilgameš je mýtický hrdina vypráví o nesmrtelnosti. Gilgameš tragicky zemřel, ale zůstaly po něm hradby v jeho městě URU. Jeho skuty se staly nesmrtelné, on sám nesmrtelnosti nedosáhl. Epos: je rozměrná epická veršovaná skladba volné kompozice s pomalým tokem děje a zálibou v epizodách, jazykem jsou ustálená epiteta a figury s vyprávěčským odstupem a s objektivitou vyjadřuje téma války nebo hrdinských činů první eposy vznikaly už v pradávných dobách lidské civilizace a vycházely z mytologie starověkých národů = eposy hrdinské, heroitské či bohatýrské Staroegyptská literatura 2000 - 2600 let př. n. l., obsahuje moudrosti, které platí dodnes náhrobní nápisy, milostná lyrika hieroglyfické písmo, papyrus, třtinové pero Literární památky milostné písně, oslava života faraónů, Kniha mrtvých (rady zemřelému), životopisy (Sinuhet) Achnatonův Hymnus na slunce Hymnus: je oslava něčeho (bohů) obsahuje zvolání, oslovení, vše nej, výjimečné vlastnosti, prokázání úcty, Hebrejské písemnictví vývoj 9 - 12 stol. př. n. l. tvoří most mezi orientální a evropskou literaturou Bible: Starý zákon: psán postupně v hebrejštině vypráví o stejné potopě jako Epos o Gilgamešovi odehrává se od zrození až po smrt Ježíše patří sem historické, liturgické, právnické a literární texty patří sem: Tóra –Pentatlon – pět knih Mojžíšových soubor Proroků (z dějin Izraele, skutky proroků: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků) svaté spisy –básnické knihy (Píseň písní – Šalamounova, Rút, Kazatel, Jeremiášův pláč, Ester) Nový zákon: (nepatří mezi nejstarší literární památky) 4 evangelia – Sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana (5. evangelium, Svitky od mrtvého moře) vypráví život Ježíše Krista epištoly – listy apoštolské (13 apoštolů) – 13. apoštolem je Pavel – písmo svaté zjevení Janovo - Apokalypsa – vidění posledního boje a konec světa Literatura indická 2. tis. př. n. l. posvátné knihy: védy nejdříve byly psány védským jazykem, poté jazykem sanskrt hymnus Árjů na své bohy (zosobněné přírodní síly Jitřenka, Slunce, Vítr, Oheň) představy o světě a vesmíru indické eposy eposy souvisí s náboženstvím hrdinské zpěvy (4.st.př.n.l. 4.st.n.l.): Rámájana Mahábhárata o dvou bratrech, mladší se pomstí staršímu za to, že mu unesl ženu Literatura perská 7. století př. n. l. soubor náboženských textů s názvem Vesta obsahuje modlitby, mýty, náboženské texty, lyrické písně – připisovány Zarathusovi Literatura arabská 7. st. před naším letopočtem hlavním náboženstvím byl islám (hlavní knihou byl korán) hlavní bůh je Aláh, prorokem je Mohamed Sbírka arabských pohádek – Šeherezáda, Pohádky 1000 a jedné noci Literatura čínská: čínské znakové písmo, papír nebo hedvábí, štětec vliv filozofie (konfucianismus, taoismus) soubor čínského básnictví Kniha písní 305 básní lyrika přírodní a milostná, bajky, odborná literatura, písně překlad Bohumil Magnerius –Zpěvy staré Číny Literatura japonská překlad Bohumil Magnerius - Verše psané na vrub Antická literatura literatura starověkého Řecka a Říma, základ evropské vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj výhodná zeměpisná poloha spojnice 3 světadílů Řecká literatura a) Období archaické – od nejstaršího období do 6. st. př. n. l. epika: Homér slepý básník napsal 2 eposy (8. stol. př. n. l.), nejstarší Dílo: Ilias -líčí úsek posledních 51 dnů z desetileté Trojské války. Syn trojského krále Priama Paris odloudil spartskému králi Menelaovi jeho ženu Helenu. Pohaněný Meneosa vyzval řecké vládce k vojenské výpravě proti Tróji, kterou Řekové oblehli, ale nebyli ji schopni dobýt. Boj už trval devět let, když vypukl spor mezi neporazitelným bojovníkem Achillem a vůdcem řecké výpravy Agamenonem. Ve snaze pomstít svého mrtvého přítele Patroklese zabil nejslavnějšího trojského hrdinu Hektora, sám se konce války nedočkal, byl zasažen do paty, jediného zranitelného místa na svém těle. Řekové nakonec Tróju dobyli lstí (ukryli se do koně a v nejvhodnější dobu zaútočili na pobořené hrady). Většina Trojanů zahynula, Řekové město vyplenili a zapálili. Odyssea - Při plavbě na rodný ostrov bloudil Odysseus s družinou mnoho let po moři a zažil četná dobrodružství. Při zastávce na ostrově obrů Kyklopů jeden z nich Polyfemos uvěznil celou družinu. Některé z Odysseových druhů zabil a snědl, ale Odysseus ho přelstil, když ho opil a ve spánku mu vypíchl jediné oko. Když se jeho sousedé ptali, kdo ho zabil, řekl že Nikdo (tak se Odysseus představil). Ráno, když obr vypouštěl z jeskyně ovce a berany, zbytek členů Odysseovy výpravy se na ně pověsil a tak mu unikli. Odysseus při dalších dobrodružstvích ztratil celé své mužstvo, ale on sám se dostal na rodnou Ithaku, kde pomocí svého syna Telemacha pobil vetřelce, kteří usilovali o jeho ženu Penelopu. Poté už

Témata, do kterých materiál patří