Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Remarque_Na zapadni fronte klid

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid Druhová a žánrová charakteristika: Próza, válečný román Celková charakteristika: Válečný román se silně protiválečným vyzněním, Tento román je považován za průkopnické dílo žánru válečného románu, zachycuje na základě autobiografických zážitků autora život německých vojáků na frontě za 1SV. Autor líčí v románě krutou válečnou realitu, nepoukazuje na hrdinské činy vojáků, nýbrž se soustřeďuje na vykreslení jejich osobního utrpení a na nesmyslnost celého konfliktu. Autor zobrazuje ve svém díle stav naprosté deziluze mladých lidí - válečné utrpení mění naprosto lidské hodnoty, válka způsobuje degradaci lidství. Charakteristika postav: Paul Bäumer se v průběhu děje mění - z naivního mladíka, který věří manipulativním a bezobsažným vlasteneckým frázím, se díky nelítostné realitě stává zkušeným, tvrdým vojákem a postupně i odpůrcem nesmyslné a kruté války. Z nadšeného vlastence, snílka a romantika - v duchu hesla "položit život za vlast je čest a povinnost" se mění v zasmušilého, zlomeného člověka, kterému válka vzala veškeré iluze a připravila ho o chuť žít dál. Děj a kompozice: S hlavním vypravěčem Pavlem se setkáváme v okamžiku, kdy jeho jednotka po návratu z boje odpočívá v klidném úseku za frontou. Postup děje je určen Pavlovými zážitky, které jsou současně zážitky celé skupiny. Z jednotlivých epizod (vzpomínky se střídají se současností) se skládá mozaika, jež je velmi naléhavým a věrohodným obrazem prožitku války a jejího konstruktivního odmítání. Pavel spolu s několika dalšími spolužáky (Kropp, Miller, Wolf a Kemmerich) podlehnou nacistické propagandě a vlasteneckému nadšení svého profesora tělocviku a přihlásí se dobrovolně do armády. Brzy ztrácejí veškeré iluze. Desetidenní výcvik plný šikanování a první bojová střetnutí jim otevírají oči a ukazují válku v pravém světle (plynové útoky, bombardování, utrpení raněných, smrt přátel, krvavé boje muže proti muži). Žijí v neustálých obavách o život, trpí hladem, zimou, jsou špinaví a zavšivení. Pavel postupně ztrácí všechny kamarády. Největší ranou je pro něho je smrt Katzinského, který mu od samého počátku pomáhal zvládat frontový život a byl mu nejbližším přítelem. Konce války se však nedočká ani Pavel. Umírá v říjnu 1918, v den, kdy vrchní velitelství podává zprávu Na západní frontě klid. Jazyk a styl: Autorův styl usiluje o co největší dokumentárnost, je to umělecká reportáž. Autentické obrazy válečných událostí se střídají s Pavlovou osobní výpovědí. Text románu je psán v ich-formě, což přispívá působivosti a věrohodnosti výpovědi. Text obsahuje kromě spisovné vrstvy jazyka i vojenský slang a hovorové prvky. Okolnosti vzniku díla: Román začal vycházet nejprve časopisecky, jeho román je výpovědí o osudech jedné generace, jejímž příslušníkem R. byl. Autor jako mnoho jiných mladých lidí, kteří prošli peklem 1SV si odnesl do života trvalé nezvratné důsledky. Vliv díla: Román vyšel poprvé v roce 1928 a dočkal se obrovského čtenářského úspěchu. Byl přeložen do mnoha jazyků, stal se nejčtenější knihou první poloviny 20. století. Byl také zfilmován. Remarquova díla tematicky souznějí s díly amerických autorů tzv. ztracené generace (Hemingway, Fitzgerald). Velmi blízký je R. románu je Barbussův román Oheň. Motiv válečného kamarádství neobjevuje v celé řadě knih nejrůznějších národních literatur. Literárně-historický kontext: německý spisovatel - prozaik první poloviny 20. století, vlastním jménem Erich Paul Remark je považován za průkopníka žánru válečného románu se silně protiválečným a později antifašistickým postojem své životní zkušenosti promítl do celé řady svých románů (byl na frontě 1SV, byl redaktorem, automobilovým závodníkem) kvůli politické situaci v Německu (nástup Hitlera k moci) odešel do Švýcarska a pak do USA, po 2SV se už do Německa natrvalo nevrátil vydal celou řadu dalších románů - Cesta zpátky zachycuje osudy válečných veteránů po návratu z fronty a jejich snahu vyrovnat se s prožitými traumaty velké obliby dosáhl román Tři kamarádi, kde se opět objevuje téma válečného přátelství, které pomáhá hlavním postavám přežít existenčně i duševně v Německu poznamenaném světovou hospodářskou krizí pocity emigranta vytrženého z domova, snažícího se přežít v cizí zemi a najít si své místo ve společnosti zobrazil v románech Vítězný oblouk, Stíny v ráji přestože nežil v nacistickém Německu, zajímal se o dění v 2SV a o události v Německu - tomuto tématu jsou věnovány knihy Jiskra života, Čas žít, čas umírat některá z R. děl jsou přijímána sporně - jsou označována za tzv. kolportážní romány - tj. za romány s jednoduchou zápletkou určenou k odreagování čtenářů (osvědčená vypravěčská schémata obsahují realistické i romantické prvky

Témata, do kterých materiál patří