Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rolland_Petr a Lucie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Romain Rolland:Petr a Lucie Druhová a žánrová charakteristika: Próza, milostná válečná novela (někdy nacházíme v odborné literatuře žánrové označení povídka) Celková charakteristika: Jedná se o příběh tragické lásky inspirovaný bombardováním Paříže na Velký pátek v roce 1918. Rollandova novela se stala nositelem poselství odporu proti válce jako zlu ohrožujícímu celé lidstvo a ničícímu nejkrásnější lidské hodnoty. Láska dvou mladých lidí má být vysvobozením a odpoutáním se od kruté reality života, poselství knihy je jasné - láska je jednou z největších hodnot lidského života. Postavy: Hlavními postavami jsou dva mladí lidé - Petr Aubier, který díky finančně zajištěnému prostředí působí zpočátku jako mírně rozmazlený, nepříliš aktivní, idealistický snílek. Setkání S Lucií a jeho láska k ní urychlí jeho osobnostní vývoj a zformuje velmi zjevně jeho protiválečný postoj. Lucie - na rozdíl od Petra se musí životem tvrdě probíjet, je zralejší a uzavřenější. Pracuje a pomáhá matce - dělnici v továrně na zbraně. Láska k Petrovi ji ukáže, že život může být i krásný a plný naděje do budoucnosti. I ona cítí válku jako děsivé zlo, které ji bere vše, co nakrátko získala. Děj a kompozice Kompozice je chronologická, kromě základní dějové linie (zážitky milenců) zachycuje novela také Petrův osobnostní vývoj. Děj se odvíjí s minimálním počtem postav. Děj novely se odehrává během pouhých dvou měsíců v Paříži, trvá od středy 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918. Během náletu se 18letý Petr Aubier setkal v metru s dívkou Lucií. Bombardování způsobilo paniku a vlna lidských těl je přimkla těsně k sobě. Petr chytil dívku za ruku a ona ji nevytrhla. Nepromluvili ani slovo. O dvě stanice později Lucie vystoupila. Neustále na sebe mysleli, potkali se však až po delší době. Od prvních chvil mezi nimi vzklíčila hluboká náklonnost, dokázali se vzájemně svěřit se svými starostmi a bolestmi. Petr pocházející ze zámožné měšťanské rodiny má nastoupit za půl roku do armády - válku však nenávidí, pociťuje hrůzu a odpor ke všem krutostem a špinavostem války, které se odehrávají. Lucie se živí malováním kýčovitých obrázků - je dcerou chudé tovární dělnice a z finančních důvodů nemůže dostudovat výtvarnictví. Láska však dokáže zaplašit všechny jejich tíživé myšlenky. Oba se navzájem velmi milují a sní o společné budoucnosti. Rozhodnou se, že se stanou o Velikonocích milenci - své rozhodnutí chtějí spečetit jakoby zasnoubením před Bohem v chrámu sv. Gervaise. V tomto chrámu na ně však čekalo "zasnoubení na věčnost" - při velkopátečním varhanním koncertě byl při opětovném bombardování zasažen i chrám a těla obou milenců pohřbil padající mohutný pilíř. Jazyk a styl : Dílo je psáno v er-formě, kultivovaným spisovným jazykem bez použití nespisovných jazykových vrstev, objevují se pasáže s velkým množstvím uměleckých jazykových prostředků - přirovnání, umělecké přívlastky. Okolnosti vzniku díla: Jsou zmíněny výše, autor se inspiroval skutečnou událostí, a navíc při osudném bombardování zahynulo i několik jeho přátel - mezi nimi i mladý malíř a jeho žena. Vliv díla: Dílo patří stále k oblíbené četbě - především mladých lidí, kteří s větší intenzitou vnímají hloubku tragického příběhu. Rolland spolu např. s Hemingwayem a Remarquem vytvořili žánr milostné válečné prózy, kdy děsivé společenské události tragicky zasáhnou do osbního milostného příběhu mladých lidí. V duchu této linie můžeme zmínit např. Otčenáškův román Romeo, Julie a tma. V roce 1968 byla natočena podle Rollandovy novely slovenská televizní inscenace - v hlavní roli s tehdejšími populárními herci Emilí Vašáryovou a Emilem Horváthem ml. Literárně-historický kontext: významný francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a publicista.první poloviny 20. století od mládí měl dvě životní lásky: hudbu a literaturu a těm zůstal věrný po celý život - působil jako hudební kritik (přednášel na Sorboně dějiny hudby) byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu .byl přesvědčeným pacifistou - protestoval proti mnichovské zradě a okupaci naší republiky známé romány - Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije.. odborné historické životopisy - Život Michelangelův, Život Beethovenův… dramata - Hra o lásce a smrti… odborné práce divadelní a muzikologické

Témata, do kterých materiál patří