Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Směřování české literatury v 17. a 18. století (osobnost J. A. Komenského, barokní literatura)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. Směřování české literatury v 17. a 18. století (osobnost J. A. Komenského, barokní literatura) Literatura té doby byla ovlivněna stavovským povstáním s defenestrací (1618), vše vyústilo do bitvy na Bílé hoře 8. 11. 1620 a následné popravě 27 účastníků povstání na Staroměstském náměstí. Nastává rekatolizace zeměg nekatolíci emigrují. Tvorba se proto dělí na: 1) Exulantská literatura (nekatolická) Jan Ámos Komenský (1592-1670) - narodil se na jižní Moravě, studoval na bratrských školách, pak na německých protestantských universitách (Heidelberg, Heilbronn). Po návratu se stává učitelem v Přerově, pak ve Fulneku. Přichází o ženu a dvě děti. Odchází do vyhnanství (Polsko, Británie, Uhry, Holandsko)g přináší mu zklamání - požár (přišel o majetek), smrt druhé ženy. Nakonec se usazuje v Amsterodamu. Byl to poslední biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik a překladatel. Věnoval se výchově a vzdělání. Je pochován v Naardenu. Stojí na rozhraní baroka a renesance - z renesance vychází filosoficky, ale obsah děl je barokní - typický universalismus - snaha po zevšeobecnění. Literární dílo: - Labyrint světa a ráj srdce - satirická alegorie světa s postavou poutníka - vzdělance (= autor). Průvodci jsou Všezvěd Všudybud (symbol zvídavosti) a Mámení (symbol klamných představ). Poutník dostává uzdu všetečnosti a brýle mámení, nasadí si je nakřivo… Procházejí městem a poznávají všechny stavy a zaměstnání - realistický obraz doby a smýšlení lidí.Poutník vidí všude zlo, špatnost, závist… Jedinou jistotou je mu Bůh - ráj srdce. - Centrum securitatis - hlubina bezpečnosti= Bůh; podobné téma jako Labyrint - O poezii české- snaha obrodit českou poezii - Útěšné spisy- popsal svůj život - Kšaft umírající matky, jednoty bratrské- (kšaft = závěť) věří v budoucnost národa a loučí se s jednotou bratrskou, která je odsouzena k zániku Pedagogické práce: - Informatorium, školy mateřské - důraz na předškolní výchovu - Svět v obrazech(Orbis sensualium pictus) - čtyřjazyčná obrázková učebnice - Brána jazyků otevřená - učebnice latiny - Poklad jazyka českého - velký latinsko-český slovník; shořel - Velká didaktika (Didactica magna) - zásady moderního vyučování a výchovy (vyučování pro všechny - i dívky, zdarma, v mateřském jazyce; důraz na náboženskou a mravní výchovu). Spis obsahuje i názor na rozdělení vzdělání do 4 stupňů: předškolní (v rodině), v obecné škole, latinské (gymnázium), na universitě (doplněno cestováním) - Škola hrou (Schola ludus) - rozvíjí smyslové schopnosti Evangelické baroko: Pavel Stránský -O státě českém - latinsky psaný spis Pavel Skála ze Zhoře -Historie církevní - důležitý pramen pro poznání poměrů před Bílou horou 2) Katolická literatura a) Kazatelství (homiletika) - kázání využívali někteří kněží v protikladu vulgárních výrazů; byla sugestivní, působila na city b) legendy - Vita sanctorum - soubor legend c) próza Bohuslav Balbín -Rozmanitosti z dějin českého království - encyklopedie českého království -Rozprava - prosil sv. Václava o povznesení Českých zemí d) poezie Bedřich Briedel - Co Bůh? Člověk? - meditativní, zamýšlí se nad poměrem člověka k bohu; bohatý básnický jazyk -užívá zdrobněliny,antiteze, neobvyklé metafory (bůh - koule tříhranná), kupí synonyma -Jesličky - soubor vánočních písní Adam Michna z Otradovic - nábožensky laděná poezie -Chtíc aby spal - koleda -Loutna česká Václav Jan Rosa -Discursus Lypirona - v duchu galantní poezie - označovaná jakoalamodová poezie = souvisí se společenskou módou, vyznačuje se hojným používáním cizích slov, galantních obratů Felix Kadlinský-Zdoroslavíček - soubor překladů německých písní

Témata, do kterých materiál patří