Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stařec a moře

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (241.6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

STAŘEC A MOŘE

LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT
historický kontext, umělecká epocha/směr/skupina, autorská generace

Historický kontext: rozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup,

aplikace poznatků v praxi

o Odraz 1SV, oslabení německé moci
o Literatura ovlivňována hospodářskou konjunkturou a krizí – 20.-30. léta krach na

newyorské burze – hospodářská krize

o Politická krize – nástup fašismu ve 30. letech a 2SV
o Rozvoj filmu – mnoho děl se stává předlohou pro filmy, němý film (Charles Chaplin)

• Umělecké směry:

o Literatura 1. pol. 20. století; meziválečná literatura
o Ztracená generace

▪ Termín je používán většinou pro americké prozaiky meziválečné doby, kteří

ve svých románech zpracovávají zkušenost mladých lidí poznamenaných 1SV

▪ Ve své tvorbě vyjadřují pocity vojáků, kteří se vrátili duševně zmrzačeni – tito

lidé nebyli schopni poté nalézt smysl života, trpěli depresemi, pocitem
odcizení, citově vyprahlí, pocit vykořeněnosti

• V mladém věku zažili válku, jejich život není nijak zakořeněn

▪ Vyjadřují nesouhlas a nedůvěru ve společnost, hrdiny staví do nebezpečných

situací, kdy musí prokazovat svůj charakter

• Další významní autoři doby:

o Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid, Tři kamarádi
o Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby
o William Faulkner – Absolone, Absolone!

autor – život a tvorba, klíčová díla, autorská poetika (typické rysy tvorby)

Ernest Hemingway (1899-1961)

• Americký romanopisec, prozaik, novinář a reportér, dobrodruh• Začínal jako žurnalista, s psaním románů začal později• Těžce raněn jako dobrovolník na italské frontě

o Toto zranění popisuje v autobiografickém románu Sbohem, armádo!

Vyznával statečnost (dostihy, box, býčí zápasy)
• Po válce působí jako dopisovatel v Paříži, podnikal výpravy do Afriky
• Na konci života žil na Kubě, trpěl duševními depresemi – sebevražda (dílo Stařec a moře)
• Nositel Nobelovy ceny za literaturu (1954)
• Typické rysy tvorby:

o Hlavními postavami jeho děl jsou nejčastěji muži, kteří vedou nebezpečný způsob

života

o Strohý styl psaní zbavený všeho nadbytečného
o Častá inspirace jeho osobními zkušenostmi a zážitky
o Metoda ledovce – popisuje jím své písmo (ovlivněno reportérskou činností)

• Realistické zobrazení, neosobní styl bez výrazných emocí

▪ Vše nepodstatné je eliminováno

• To, co je v psychice hrdinů zůstává pro čtenáře skryto pod hladinou

▪ Zamlčuje; když spisovatel rozumí příběhu

• Tak šikovně ukazuje špičku ledovce, ale díky zamlčeným věcem

vytane na povrch vše, i zbytek ledovce – díky špičce se dozvíme vše

o Jeho díla nemají citové zabarvení, často je celý obsah díla pouhým dialogem bez

dalšího komentáře vypravěče

Témata, do kterých materiál patří