Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vladislav Vančura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vladislav Vančura Prozaik, dramatik, scénárista, režisér, 1. předseda Devětsilu* Háj u Opavy; protestantská rodinaPovoláním lékařPoté se zabýval jen literaturouAktivní člen KSČ; za kritiku vyloučenV čele Československé filmové spol.Za okupace v ilegálním odbojiV době heydrichiády zatčen a popraven v Praze-Kobylisích Imaginativní prózaVe svém díle usiloval o umění nové obsahem i formouVýsledek – osobitý umělecký stylZnaky stylu: Renesančně radostné pojetí života – důraz na pozemský život Nekomplikované postavy – milovníci života Jazyk současné prózy mu připadal nevýrazný – inspiroval se prózou renezanční, klasicistickou Četl českou prózu 14.-16. stol. (ren. a klas.)→ používal archaismy, knižní výrazy, spojuje je s obraty lidového jazyka a výrazy argotické Větná stavba – vytváří složité větné konstrukce humanist. ČJ, tzv. periody Kompozice: Zdůrazňuje vypravěčský charakter románu – vypravěč většinou sám autor/některá z postav Uplatňuje svůj os. postoj, názory Často přerušuje proud vyprávění, obrací se na čtenáře, oslovuje ho, dovolává se jeho názoru Podobně autor oslovuje i postavy, hodnotí jejich jednání Autor chce, aby si čtenář neustále uvědomoval, že nesleduje skutečný život, ale něco uměle vytvořeného, a aby k dílu a ke skutečnosti v něm zaujímal hodnotící postoj Vytváří konkrétní názorně-smyslové obrazy→ v jeho prózách smysl pro detail→ místy působí dojmem film. ScénářeDílo: Ve 20. letech: Vliv proletářské literatury Próza esteticky působivá, formálně neobvyklá, originální Krátké, hravé, humorné, satirické i tragické povídkové soubory Amazonský proud a Dlouhý, Široký a Bystrozraký Román Pekař Jan Marhoul – tragický osud zchudlého benešovského pekaře (baladicky laděný); poctivý, pracovitý dobrák, rozdával všem, kteří to potřebovali, zničen v nelidském a bezcitném světě sobectví; přítomnost vypravěče – obžalovává svět, apeluje na čtenáře (patetické výzvy) Román (ale není román v pravém slova smyslu) Pole orná a válečná – odsouzení nesmyslnosti válečného vraždění; nesouvislý děj – volné řazení scén z fronty i zázemí (inspirace poetismem, lyrickým polytematickým pásmem); postavy příslušníků šlechtické rodiny Danowitzů, idiota Františka Řeky – nádeníka z jejich statku (blázen, vrah)→ ironický závěr; je se všemi poctami pochován jako neznámý vojín – hrdina Rozmarné léto 30. léta Baladický román Markéta Lazarová – z doby loupeživého středověku (v minulosti hledá autor to, co nenachází v současnosti); renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc; drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikolášovi (láska překonává překážky, je smyslem života); básnická próza (lyrická); využívá kontrastů (ponížení x hrdost, bída x naděje); kompoziční prostředky – narušení dějové linie vypravěčem (autorův komentář) – mluví k sobě, postavám, oslovuje čtenáře (nutí k přemýšlení, odvádí od citové roviny; zvláštní výstavba vět (humanistická perioda); záměr: oslava krás života, protest proti měšťáctví; zfilmováno 1967, režisér František Vláčil Povídky ze středověku – Luk královny Dorotky – není skut. historický román, autorovi nejde o hist. období, ale o postavy a jejich lidské osudy; renesanční typy u Vančury = protiklad jeho současníků Romány Útěk do Budína, Konec starých časů, Tři řeky→ návrat k dějovosti, posílení epického prvku Za okupace Obrazy z dějin národa českého – historické pásmo, oddělené povídky nebo cykly (novela Kosmas) význam nár. minulosti (poučení, posila sebevědomí); monumentální styl dokonalý jazyk Dramata Např. Jezero Ukereve – z afrického exotického prostředí (proti kolonialismu) Veselohra Josefina – námět podobný Shawowě Pygmalionu; prostředí konzervatoře Scénárista, režisér – podíl na vzniku filmů, např. Před maturitou, Marijka nevěrnice, Na sluneční straně aj. Pro děti Kubula a Kuba Kubikula Přínos: Osobitost, originálnost, důraz na svébytnost uměleckého díla (neopakovatelnost), není důležitý námět, ale způsob zpracování (dokonalost formy, stylu) Působivý jazyk – různé stylové roviny, obraznost, parodie, ironie, sklon ke knižnosti, složitá souvětí (humanistická perioda) Účelnost uměleckého díla, vědomí souvislostí Boj s měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce 3 typy postav: tiší a mírní dobráci, renesanční uživatelé života, nespokojenci a rebelanti

Témata, do kterých materiál patří