Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývoj naší literatury od staroslověnského období do počátku 14. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. století 1. Staroslověnské písemnictví - pol. 9. stol. Prvním státním útvarem byla Velká Morava. Panovníkem byl knížeRostislav, který se snažil omezit vliv Franské říše, a proto žádá byzantského císaře o vyslání křesťanské mise. Roku 863 byly ze Soluňe vyslániKonstantin (později Cyril) aMetoděj. Vytváří první jazykStaroslověnštinu ( 1. Slovanský kulturní jazyk) a první slovanské písmo Hlaholice (z malé řecké abecedy), mladší Cyrilice (základ Azbuky). Cílem mise bylo šíření křesťanství ve srozumitelném jazyce, upevnění státní moci a oslabení vlivu Franské říše. Nejstarší staroslověnské památky: ØProglas kulturu ve srozumitelném jazyce. ØŽivot Konstantinův - ØŽivot Metodějův - líčí život a skutky obou bratří a je důležitým zdrojem poznání ØKyjevské Listy - zlomek Misálu (Mešní knihy) Život = historické nebo životopisné vyprávění bez zázračných nebo fantastických prvků. 10. - 11. stol. Od 10. stol. bylo na našem území nové kulturní centrum - český přemyslovský stát. Literatura vázána na českého světce Václava, který byl zavražděn bratrem Boleslavem. vznikaly staroslověnské a latinské památky: a) Staroslověnské památky 10.století ØŽivot knížete Václava stylem ØHospodine, pomiluj ny- 1. česká duchovní píseň. zpívána při slavnostních příležitostech. 11.století ØDruhá staroslověnská legenda o svatém Václavu stylem. b) latinské památky ØKristianova legenda - legenda popisující život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Legenda = vyprávění o životě, skutcích a utrpení světce, zázraky po jeho smrti. obsahuje fantastické a zázračné prvky narozdíl od životu svatých. poč. 12. stol - pol. 13. stol. Kosmas -vzdělanec, děkan svatovítské kapituly. Kosmova kronika - kronika česká a vlastní autorovy zážitky. - jazyk kroniky je latinský a jsou do něj vkládána Bohemika. význam:- historický (zdroj dat) - umělecký (citáty, historky, …) - působivý styl vypravování Pronikání češtiny: 1.Bohemika- česká slova v latinském textu 2.Glosy - poznámky v cizojazyčném textu. 3.1.česká věta v zakládající listině Litoměřické kapituly. 4.2.česká duchovní píseň:Svatý Václave stylem. Alexandreis,Dalimilova kronika - v této době se rozvíjí a upevňuje český stát, kolonizuje se pohraničí a rozvíjí se města. Charakteristika kultury: 1.Laicizace - zesvětštění ( duchovenstvo není jediným nositelem kultury), rozvíjí se světská témata 2.Demokratizace - zpřístupnění a zlidovění kultury rys staročeských památek: 1. anonymní, neznámý autor 2. obtížná datace 3. zlomkovitost 4. výlučné postavení verše 5. originální zpracování známých témat Alexandreis- Alexandra Makedonského Velikého. - české prvky (prostředí, taktika přemyslovských vojsk, česká jména) - neznámý autor (šlechtic) - vzniká na přelomu 13. a 14. století - myšlenkou díla je marnost a pomíjivost světské slávy. - psána vysokým stylem, pravidelným veršem - dochována ve zlomcích. Dochovalo se 9 částí ( 1/3 z 9000 veršů) Dalimilova kronika - první česky psaná kronika - neznámý autor (název je omyl ze 16. století) Lucemburků na český trůn) - má vlastenecký charakter (zdůrazňuje češství proti německému rodu) - vyjadřuje zájmy nižší šlechty (demokratický charakter) - psaná nepravidelným (bezrozměrným) veršem

Témata, do kterých materiál patří