Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Analytická geometrie hyperboly

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

46. Analytická geometrie hyperboly Hyperbola je množina bodů v rovině, která má od dvou daných ohnisek rozdíl vzdáleností rovných danému číslu 2a. množina bodů x, y splňují rovnici, je-li střed nebo rovnici , je li střed - osový, středový tvar rovnice F1 F2=2e A, B = 2a C, D = 2b p1 – p2 = 2a e = Obecná rovnice: Ax2 + By2 + Cy + Dy + E = 0 Asymptoty: y = ±, je-li střed y – n = ± Jsou-li asymptoty k sobě kolmé (a = b), tato hyperbola se nazývá rovnoosá (používá se ke znázornění grafu nepřímé úměrnosti) Ohniska vždy leží na ose nebo na rovnoběžkách, jejíž člen je kladný Přímka a hyperbola 1) sečna – dva společné body - jeden společný bod (ps asymptotou) 2) tečna – jeden společný bod se souřadnicemi x0, y0 3) nesečna – nemá žádný společný bod

Témata, do kterých materiál patří