Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Převislé a ustupující konstrukce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

 • Balkony, lodžie, římsy, pavlače, arkýře, ustupující podlaží

 • Konstrukční řešení převislých konstrukcí

 1. KONZOLA

 • Stabilita se zajišťuje zatížením v celé ploše uložení nebo zatížení a kotvením

 1. KONSTRUKCE S PŘEVISLÝM KONCEM

 • Může se jednat o trámy nebo desky s převislým koncem

 • Např. nosníky POT, dřevěné trámy, apod.

 1. ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE

BALKÓNY

(vlákna natahovaná nahoře)

 • Účel používání balkónu většinou rekreační navazuje na obytnou plochu případně reprezentační

 • Nepoužíváme na věšení prádla, k tomu jsou určeny balkony hospodárné, které jsou umístěny v mezipatře

 • Balkóny přispívají k lepšímu architektonickému vzhledu, na objektech se objevují od renesance a baroka

 • Od úsporných důvodů jsou nahrazována francouzskými okny

KONSTRUKCE

 1. KAMENNÁ KRAKORCOVĚ VYLOŽENÁ DESKA

 • Tato konst. se používá u historických objektů

 • Jednotlivé kamenné kvádry jsou zhruba 500 mm zapuštěné do fasády na nich je uložena kamenná balkonová deska a kamenné zábradlí (nová radnice HB)

 • V současné době se mohou nahrazovat I nosníky, povrchová úprava je řešena ze sklocementu

 1. DŘEVĚNÝ BALKÓN

 • Provádějí se většinou jako samostatná konstrukce u dřevostaveb

 • Protažení stropních nosníků je řešení s tep. mostem

 • Dřevěný trám je podporován vnějším sloupkem a v oblasti stěny je uložen do ocelového profilu

 1. ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

 • Pokud je řešena jako konzolová nebo s převislým koncem těžko řešíme tepelný most

 • Většinou používáme nezávislou konstrukci na stěnovém systému

Panely s přerušeným tepelným mostem

 • Jedná se o vhodnou konstrukci jako s použitím ISO nosníku, prefabrikáty mohou být z různých tvarů

 • Uložení je 130 mm

 • Tl. desky okolo 150 mm

 • Horní pohled je ve spádu

 • Výztuže panelů spojíme se stropní konstrukcí

 1. KONSTRUKCE OCELOVÁ ZAVĚŠENÁ

 • Tyto balkóny se začali používat v 50 letech min. století

 • Základním problémem byla koroze ocelového závěsu a prvků zachycující výplň zábradlí – většinou drátosklo

DALŠÍ ŘEŠENÍ PŘEVISLÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA TEPELNÉ MOSTY

 1. CELKOVÉ ODIZOLOVÁNÍ KONSTRUKCE

 • Používá se zvláště při dodatečném zateplení u markýz

 • U balkónů dochází ke značnému zvětšení tloušťky, musíme použít izolaci, která je zatížitelná

 1. POUŽITÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ

 • Konstrukci balkónů řešíme stejně jako u stropu a prostor mezi nosníky ve zdivu je řešen obdobně jako u věnce

 • Jediným tepelným mostem zůstávají nosníky

 1. ISO NOSNÍK

 • Skládají se ze segmentu tepelné izolace, který prochází přes celé zdivo po celém obvodě, při horním líci desky směrem do balkónového stropu z něj vyčnívají výztuže

 • Jedná se o nejkvalitnější řešení tepelného mostu

 • Obdobným způsobem jsou řešeny balkónové panely s přerušeným tepelným mostem, deska se skládá z jednotlivých ISO nosníků

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály