Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. kriminalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. kriminalistická biologie a antropologie Zásady Nikdy se nedotýkat biologických stop holou rukou a používat čistých obalů a nástrojů Dávat přednost zajištění in natura Zasílat ke zkoumání suché, při pokojové teplotě Balit do obalů prostupných pro vodní páry tedy do čistých papírů Srovnávací materiály např. odběr krve, ejakulátu Odběr se provádí sterilním terčíkem ze soupravy SOBIMA Odběr může provést jakýkoliv zaškolený policista Nejčastější nálezy biologických stop na místě činu jsou, krevní kaluže, stříkance, kosti a kosterní nálezy, sliny, pot, moč, plodová voda apod. + mikrostopy Genetická expertíza Po orientační zkoušce přímo analýzou derivátu DNA, která umožnuje individuální ztotožnění osoby, identifikace se provádí komparací genetického profilu DNA, který byl zjištěným ve srovnávacím materiálu., Národní databáze DNA Je naplňovaná od roku 2000 Je naplňována: Profily DNA osob obviněných a pravomocně odsouzených zejména za závažné trestné činy Profily DNA osob získanými ze stop na místech dosud neobjasněných trestných činu nebo na místech mimořádných událostí Profily DNA mrtvol, kosterních nálezů a částí lidských těl neznámé totožnosti Genetické profilování spočívá v zajištění biologické stopy a obstarání srovnávacího materiálu např z databáze Extrahování a čištění DNA nebo jejích fragmentů ze zkoumaných materiálů Kopírování vybraných krátkých úseků DNA Analýze výsledného genetického profilu pomocí výpočetní techniky Antropologická expertíza Zkoumá se: Zda jde o kosti lidské či zvířecí Jedné či více osob Původní uložení ostatků/pozůstatků Muže či ženy Věk v době smrti Výška osoby Doba, která uplynula od nálezu Úrazy, operace, choroby Příčina smrti a možnosti identifikace osoby K identifikaci se využívají především Evidence pohřešovaných osobLékařská a stomatologická dokumentaceKriminalistická antropologická expertiza – komparace lebky, superprojekční fotografieZajištění zbytků oděvních součástek, osobních věcí, dokladů, bižuterie a šperků pro účely pátrání a následné rekogniceKriminalistická antropologická expertiza – laserovým skenerem se získá model lebky, který se digitalizuje a upraví, vzniká pak úpravami poloprofil

Témata, do kterých materiál patří