Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Klasifikace a oznacovani chemickych latek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Klasifikace a označování chemických látek – základní pojmy (látka, třída nebezpečnosti, bezpečnostní list), charakteristika jednotlivých tříd nebezpečnosti, výstražné symboly nebezpečnosti, Kemlerův kód a UN kód; základní pojmy: látkachemický prvek a jeho sloučenina v přírodním stavu nebo získané výrobním procesemtřída nebezpečnostipovaha fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví či životní prostředíkategorie nebezpečnostirozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnost D)bezpečnostní list – Obsahuje identifikaci látky, společnosti, nebezpečnosti, složení látky, pokyny k první pomoci, opatření pro hašení požáru, opatření v přápadě náhodného úniku, zacházení a skladování, informace pro přepravu charakteristika jednotlivých tříd nebezpečnosti:fyzikálně – chemickévýbušniny (střelný prach, semtex)hořlavé plyny (zemní plyn, propan butan, vodík)oxidující plynyplyny pod tlakemhořlavé kapaliny (petrolej, líh)hořlavé tuhé látkysamozápalné kapaliny, tuhé látkypro zdravížíravost, dráždivost pro kůži (kyseliny)vážné poškození očíkarcinogenita (= rakovinotvorný, radioaktivita)nebezpečnost při vdechnutípro životní prostředínebezpečnost pro vodní tokydoplňková třída nebezpečnostinebezpečnost pro ozonovou vrstvu výstražný symbol nebezpečnosti: Oranžový kosočtverec – nebezpečí výbuchuzelený kosočtverec – stlačený plyn nehořlavý a nejedovatýčervený kosočtverec – hořlavá látkana půl barevný kosočtverec s červenou a bílou – samozápalná látkamodrý kosočtverec s plamínkem – při smíchání s vodou hořížlutý kruh s plamínkem kosočtverec – látka podporující hořeníčerno bílý kosočtverec s rukama a zkumavky – žíravinabílý kosočtverec s lebkou – jedovatá toxická látkabílý kosočtverec s kruhem a rohy – infekční nemocžlutý kosočtverec s filtrem – radiace Poškození zdraví – nebezpečí při vdechu Nebezpečný pro životní prostředí – strom s rybičkou Kemlerův kód: tzv. číslo nebezpečnosti2 – Plynná látka3 – hořlavá látka4 – hořlavost pevných látek5 – látka podporující hoření6 – jedovatá látka7 – radioaktivní látka8 – žíravá látka9 – samovolná reakce0 – bez významux – látka nebezpečně reagující s vodou čísla jsou znásobená → stupňování nebezpečí ( 33 ) UN kód: identifikační číslo chem. látky → co to je za chem. Látkuje vždy čtyřmístný, nachází se v tabulce pod Kemlerovým kó dem př.1203 – benzín Výskyt Kemlerova a UN kodu – Ze předu automobilu převážející nebezpečnou látku a v zadu na cisterně převážející nebezpečnou látku. Na boku kosočtverce výstražného symbolu nebezpečnosti.

Témata, do kterých materiál patří