Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajské zřízení, Vyšší územní celky,a jejich zájmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.Vyšší územní celky ,a jejich názvy. Vyšší územní samosprávný celek je větší celek než základní územní samosprávný celek, jímž je zpravidla obec, ale nižší než stát. V České republice jsou podle článku 99 Ústavy vyššími územními samosprávnými celky kraje, původní znění ústavy připouštělo i to, že by jimi byly země. V různých zemích mohou mít územní samosprávné celky střední či vyšší úrovně různé názvy, například: kraj,župa nebozemě Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Středočeský kraj se sídlem v PrazeJihočeský kraj se sídlem v Českých BudějovicíchZápadočeský kraj se sídlem v PlzniSeveročeský kraj se sídlem v Ústí nad LabemVýchodočeský kraj se sídlem v Hradci KrálovéJihomoravský kraj se sídlem v BrněSeveromoravský kraj se sídlem v Ostravě 2. Krajské zřízení Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle zákona. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti. Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem. Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.1)

Témata, do kterých materiál patří