Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Okolnosti vylučující protiprávnost. Pojem ustanovení § 13 a § 14 TZ včetně rozborů znaků a vyspecifikovat exces.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Okolnosti vylučující protiprávnost. Pojem ustanovení § 13 a § 14 TZ včetně rozborů znaků a vyspecifikovat exces. Okolnosti vylučující protiprávnost Nutná obrana Krajní nouze Oprávněné použití zbraně Výkon práva nebo povolání Svolení poškozeného § 13 Nutná obrana Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací útok hrozící nebo trvající na zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Podmínky nutné obrany K nutné obraně je oprávněn kdokoli – nejen přímo napadený Nutná obrana směřuje proti útoku, který přímo hrozí nebo trvá útok je úmyslné protiprávní jednání člověka fyzické osoby útok musí ohrožovat společenské vztahy uvedené v § 1 TZ Exces tedy vybočení z nutné obrany je např. když pachatel napadl fyzicky poškozeného a poté se obrátil na útěk a poškozený použije na jeho zastavení např. střelnou zbraň . Nejde už o odvracení trvajícího útoku – útok skončil jedná se tedy o akt msty a nejedná se o nutnou obranu. § 14 Krajní nouze Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí odvrátit za daných okolností jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Klasickým případem krajní nouze je například napadení člověka zdivočelým zvířetem, pokud hrozí nebezpečí ohrožující zdraví život nebo hrozí škoda většího rozsahu na majetku a nemohu zvíře zvládnout jiným způsobem mohu například na jeho eliminování použít střelnou zbraň. Excesem by zde bylo vyhnat zvíře do míst kde nebezpečí již nehrozí a přesto jej usmrtit. Druhým příkladem může být například požár budovy kde hrozí, bezprostřední nebezpečí přeskočení ohně přes střechu hospodářské budovy na obytnou budovu s možností velké škody na majetku a možnost ohrožení zdraví nebo života osob. Proto osoba nevidí jiné řešení než strhnout střechu hospodářské budovy, aby zabránila větší škodě která by vznikla na obytné budově a ohrožení obyvatel. Zde by bylo excesem zbourat dům, když stačilo učinit opatření aby oheň nepřeskočil (vykácet stromy, strhnou střechu atd.) a vznikla tedy větší škoda než která hrozila.

Témata, do kterých materiál patří