Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Přístupove metoda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přístupová metoda

středa 21. září 2016

8:16

Přístupy k sítím:

 • Přístup k začátku vysílání

  • Deterministický (určitý, přesně definovaný)

   • TOKEN-RING (pešek)

   • Když chci vysílat, musím vlastnit peška

   • Jakmile mu vyprší čas nebo jakmile ukončí svoje vysílání, předává další stanici

   • V síti může být jedna stanice řídící

   • Vysílat mohu pouze tehdy, pokud je linka volná

   • V telefonu se používá jeden vodič (lidský mozek dovede odfiltrovat vlastní hlas)

   • Používá se při sběru dat z nějakých spínačů, kruhová topologie

  • Nedeterministický (náhodný)

   • Stanice si prvně zjistí, zda je linka volná

   • Jestliže je linka volná, začíná vysílat

   • Volnou linku pozná pomocí napětí a středních hodnot napětí

   • Umí detekovat kolizi

   • Ethernet

   • CSMA

    • před odesláním rámce se testuje stav kanálu, je-li obsazen, odloží se vysílání na okamžik jeho uvolnění. Riziko kolize stanic čekajících na uvolnění kanálu. Při obsazení kanálu čekání náhodnou dobu před dalším pokusem.

   • CSMA/CD

    • CSMA s detekcí kolize (sledování vlastního vysílání)

    • před vysíláním musí být na médiu klid po dobu kolizního slotu

    • jinak postup odpovídá naléhající CSMA

    • okamžité ukončení vysílání po detekci kolize - kanál se zbytečně nezaplňuje
     rámcem, který je stejně zkolidován

    • závislost maximální délky segmentu na rychlosti šíření signálu;
     vztah s dobou vysílání rámce a minimální délkou rámce

 • Přístup k vodičům sítě

  • Mnohonásobné přístupy

   • Frekvenční multiplex (Frequence Division Multiply)

    • Wifi - 2,4 GHz (bezlicenční - 13 pásem)

    • frekvenčně rozhozené

    • Na každou frekvenci mohu namodulovat nějaký signál (frekvenční, amplitudová modulace)

    • princip přenosu více signálů jedním společným širokopásmovým přenosovým médiem, každý z přenášených signálů používá jinou část kmitočtového pásma

   • Časový multiplex

    • V různých časových okamžicích vysílám jiný signál

    • Je potřeba prvně komprimovat, teprve potom skládat kód do jednoho signálu

    • sloty organizovány do periodicky se opakujících rámců, nutnost synchronizace (bitové i rámcové).

    • nevýhoda synchronního TDM: pevné přidělení slotů (neodpovídá nárazovému charakteru požadavků stanic) => řešením asynchronní TDMA (statistický časový multiplex, ATM)

    • princip přenosu více signálů jedním společným médiem, při kterém jsou jednotlivé signály odděleny tím, že každý z nich je vysílán pouze v krátkých pevně definovaných intervalech nazývanými časové sloty

   • Kódový multiplex

    • 0-127 první skupina, 128 - 255 druhá skupina (velice zjednodušené)

Spojovaná síť

 • Mobil - voláme a až to volající vezme, vznikne spojovaná síť

 • Prvně dojde ke spojení, pak k přenosu dat

 • Počáteční náklady jsou velké, provozní malé

Nespojovaná síť

 • Dopis - adresa - data označím adresou, odešlu a buď dojde nebo se někde ztratí

 • Bez ohledu na spojení dochází k přenosu dat

 • Počáteční náklady jsou minimální, provozní náklady větší

Témata, do kterých materiál patří