Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie č.4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Předmět: PsychologieOtázka č.: 4 Osobnost člověka Osobnost člověka: faktory vrozené a získané, struktura osobností s důrazem na temperament. Osobnost člověka tvoří: Psychické znaky – tvoří je: Psychické procesy (kognitivní, motivační stavy) Psychické stavy – déle trvající stav ovlivňující činnost člověka Psychické vlastnosti – dlouhodobý stav člověka – temperament, charakterBiologické znaky Tělesný vzhled osoby a tělesné schopnostiSociální znaky Jde o zařazení jedince do skupiny a vztahy mezi lidmi té skupiny Struktura osobnosti Temperament Vrozený z lat. temperamentum = poměr Projevuje se v reakcích, chování člověka, určuje naše prožívání Základní dělení vytvořilHippokrates Hippokratova typologie Podle převládajících tekutin KREV= SANGNIUS »Sangvinik ŽLUČ= CHÓRE»Cholerik ČERNÁ ŽLUČ= MELANCHÓLÉ»Melancholik HLEN=FLEGMA»Flegmatik Jungova typologie (C.G. Jung) Základní osobnosti vychází z archetypů Spolupracoval s Freudem (základem osobnosti jsou lidské pudy) Extrovert – společenský, přátelský, povrchní, zbrklý Introvert – mlčenlivý, zodpovědný, emočně založený Kretschmerova typologie (Ernst Kretschmer) Základ osobnosti představuje spojenífyzična (tělesná konstituce) apsychična ATLETIK – urostlý, má svaly, klidný, spokojený, přizpůsobivý, není ohrožen psychikou PIKNIK – menší postavy, ochablé svalstvo, korpulentní, společenský, náladový, realistické názory, může podlehnout maniodepresivním stavům ASTENIK – vysocí, vychrtlí, žádné svalstvo, uzavření s velkými ideály, nepřizpůsobivý Charaktercharakter je soubor psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednáníje hlavní – řídící složkou osobnostinení vrozený, utváří se během života výchovou a sebevýchovou a dalšími společenskými vlivy Složky charakteru mravní vlastnosti – hodnotí a řídí chování a jednání člověka z mravního hlediska. V běžných činnostech se u člověka projevuje svědomitost a odpovědnost nebo nesvědomitost a neodpovědnost. Dále i statečnost, zásadovost, pravdomluvnost x nemravnost, podlost, prolhanost, pomlouvačnost a dalšípracovní vlastnosti– pracovitost, píle, iniciativnost, smysl pro zodpovědnost, houževnatost x lenost, lajdáctví, nedochvilnostvztah k lidem – kladný – altruismus, empatie, společenskost, soucitnost x záporný – bezohlednost, sobectví, závist, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání, hostilita, rasismus. Kladné společenské postoje vedou jedince k vytváření společenských hodnot ve prospěch všech lidí.vytrvalost – je to vlastnost vůle, umožňuje vyvinout značné úsilíodolnost k zátěži (stabilita osobnosti), umožňuje člověku zvládnout různé problémy. Je-li snížená odolnost k zátěži, hovoříme o labilním člověku. Odolnost souvisí s vůlí (sebeovládání, vytrvalost…)kontrola a řízení temperamentových vlastností – zvláště důležitá je kontrola citových projevů, např. afektů.sebehodnocení = obraz sebe samého a vztah k sobě samému (zdravé x zvýšené x snížené sebevědomí)

Témata, do kterých materiál patří