Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie č.4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osobnost člověka

Osobnost člověka: faktory vrozené a získané, struktura osobností s důrazem na temperament.
Osobnost člověka tvoří:
 1. Psychické znaky – tvoří je:

  1. Psychické procesy (kognitivní, motivační stavy)

  2. Psychické stavy – déle trvající stav ovlivňující činnost člověka

  3. Psychické vlastnosti – dlouhodobý stav člověka – temperament, charakter

 2. Biologické znaky

  • Tělesný vzhled osoby a tělesné schopnosti

 3. Sociální znaky

  • Jde o zařazení jedince do skupiny a vztahy mezi lidmi té skupiny

Struktura osobnosti

 1. Temperament
  • Vrozený

  • z lat. temperamentum = poměr

  • Projevuje se v reakcích, chování člověka, určuje naše prožívání

  • Základní dělení vytvořil Hippokrates

Hippokratova typologie
 • Podle převládajících tekutin

  • KREV= SANGNIUS »Sangvinik

  • ŽLUČ= CHÓRE »Cholerik

  • ČERNÁ ŽLUČ= MELANCHÓLÉ »Melancholik

  • HLEN= FLEGMA »Flegmatik

Jungova typologie (C.G. Jung)
 • Základní osobnosti vychází z archetypů

 • Spolupracoval s Freudem (základem osobnosti jsou lidské pudy)

  • Extrovert – společenský, přátelský, povrchní, zbrklý

  • Introvert – mlčenlivý, zodpovědný, emočně založený

Kretschmerova typologie (Ernst Kretschmer)
 • Základ osobnosti představuje spojení fyzična (tělesná konstituce) a psychična

  • ATLETIK – urostlý, má svaly, klidný, spokojený, přizpůsobivý, není ohrožen psychikou

  • PIKNIK – menší postavy, ochablé svalstvo, korpulentní, společenský, náladový, realistické názory, může podlehnout maniodepresivním stavům

  • ASTENIK – vysocí, vychrtlí, žádné svalstvo, uzavření s velkými ideály, nepřizpůsobivý

Charakter
 • charakter je soubor psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednání

 • je hlavní – řídící složkou osobnosti

 • není vrozený, utváří se během života výchovou a sebevýchovou a dalšími společenskými vlivy

Složky charakteru
 • mravní vlastnosti – hodnotí a řídí chování a jednání člověka z mravního hlediska. V běžných činnostech se u člověka projevuje svědomitost a odpovědnost nebo nesvědomitost a neodpovědnost. Dále i statečnost, zásadovost, pravdomluvnost x nemravnost, podlost, prolhanost, pomlouvačnost a další

 • pracovní vlastnosti– pracovitost, píle, iniciativnost, smysl pro zodpovědnost, houževnatost x lenost, lajdáctví, nedochvilnost

 • vztah k lidem – kladný – altruismus, empatie, společenskost, soucitnost x záporný – bezohlednost, sobectví, závist, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání, hostilita, rasismus. Kladné společenské postoje vedou jedince k vytváření společenských hodnot ve prospěch všech lidí.

 • vytrvalost – je to vlastnost vůle, umožňuje vyvinout značné úsilí

 • odolnost k zátěži (stabilita osobnosti), umožňuje člověku zvládnout různé problémy. Je-li snížená odolnost k zátěži, hovoříme o labilním člověku. Odolnost souvisí s vůlí (sebeovládání, vytrvalost…)

 • kontrola a řízení temperamentových vlastností – zvláště důležitá je kontrola citových projevů, např. afektů.

 • sebehodnocení = obraz sebe samého a vztah k sobě samému (zdravé x zvýšené x snížené sebevědomí)

Témata, do kterých materiál patří