Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


USMĚRŇOVAČE

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

USMĚRŇOVAČE

-je elektrické zařízení, které se používá k přeměně střídavého elektrického proudu na proud stejnosměrný

-elektronické obvody ke své činnosti obvykle potřebují stejnosměrný proud a k distribuci elektrické energie se využívá proud střídavý

-Rozdělení-jednofázové-jednocestné

-dvoucestné

-můstkové

-třífázové-jednocestné

-můstkové

Jednofázové

-Jednocestný-Proud Iz prochází do zátěže jen když na anodě je vetší napětí než na katodě.Zátěží prochází usměrněný ale pulzující proud Iz.Připojením kondenzátoru se výrazně změní průběh napětí.Čím bude kondenzátor větší tím zvlnění napětí menší ale bude se zvětšovat proudový náraz diodou při zapnutí.Průchodem proudu diodou se nabijí kondenzátor a to jen v úseku periody.Tento časový úsek se nazývá úhel vedení a označuje se řeckým písmenem psí.V době kdy diody nevede vybijí se kondík přes zátěž

-Dvoucestný-Sekundární vinutí transformátoru má vyvedený střed který se uzemní.Výstupní napětí

U1 a U´2 jsou vůči sobě fázově posunuta o 180°.Proud prochází střídavě diodami D1 a D2.Diodou D1 prochází kladná půlvlna napětí U2 a ve stejné době je dioda D2 zavřená.Diodou D2 prochází proud ve druhé polovině periody a D1 je uzavřena.Proto zátěží prochází proud v obouch půlperiodách.Pulzování proudu má dvojnásobnou frekvenci a zvlnění je přibližně poloviční než u jednocestného.Vzhledem k tomu že napětí na kondenzátoru se sčítá s napětím na diodě v závěrném směru jsou diody při chodu naprázdno namáhány ve zpětném směru dvojnásobným napětím.Proto je nutno při volbě diod tuto skutečnost respektovat.

-Můstkový-Průběhy napětí jsou shodné s dvoucestným usměrňovačem.Trafo má jednoduché vinutí.Diody jsou dvakrát méně namáhány protože jsou dvě v sérii.Toto zapojení je nejpoužívanější.Je známé jako Greatzův můstek.

Témata, do kterých materiál patří