Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Územní rozloha státu ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Územní rozloha státu

 • transitní poloha

 • železniční koridor

 • mírný pás = přechodné klima

 • 15. poledník v.d. | 50. rovnoběžka s.š.

 • Baltské (Odra), Černé (Morava->Dunaj), Severní (Labe)

 • hranice s Německem, Polskem, Slovenskem přirozené -> Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bíle Karpaty, Javorníky

Územní rozvoj, poloha a rozloha státu

 • samostatný stát od 1.1.1993

 • první pokus o vytvoření státu - Sámo v 7.stol. (svaz slovanských kmenů)

 • 9.stol. - Velká Morava - centrum jižní Morava

 • 10.stol. přemyslovský stát - od 13. stol. dnešní rozloha

 • největší úz. rozmach 13.stol. - České království (P.O.II.)

 • 14.stol. - velký kulturní a pol. rozmach - Země Kor. České (K.IV.)

 • po rozpadu Rak-Uh. Československá republika (do 1938)

 • 1992 - rozpad České a Slovenské federativní republiky

 • státní hranice patří mezi nejstarší a nejstabilnější - jsou převážně tvořeny přírodně

 • ČR je vnitrozemský stát

 • prům n.v. - 450m

 • ČR leží na hlavním evropském rozvodí (Kralický Sněžník - Klepý)

 • křižovatka cest - SJ jadranské a baltské spojení

 • střetávání mocenských zájmů - je uprostřed

 • od r. 1989 stálá geopolitická poloha

 • patří k malým státům - 78 866 km2

Rozmanitost reliéfu

 • je výsledkem protichůdného působení vnitřních a vnějších geologických sil

 • výrazné změny reliéfu endogenními silami nastaly v Českém masivu v mladších třetihorách - byly vyzdviženy alpínským vrásněním

 • po dokončení alpínského vrásnění na náš povrch působí destrukční exogenní činitelé - voda, vítr, teplotní změny, gravitační síly,..

 • nejsilnější exo. č. je tekoucí voda - Český masív má tři povodí: východní, severovýchodní Čechy a část sev. Moravy

 • třetihorní zdvih Č.m. vedl k sjednocení říční sítě

 • čtvrtohorní (severský) ledovec vnik Moravskou bránou - zanechal zde zarovnaný povrch překrytý morénovými nánosy - Šluknovsko, Frýdlantsko

 • v Krkonoších a na Šumavě vznikaly malé horské ledovce a ledovcová jezera

 • valná část území v periglaciální (mrazové) zóně - tundry hlavním modelačním činitelem

- na Šumavě, v Krkonoších, Hrubém Jes. a Beskydech byly mrazem přemodelovány skalní výchozy

 • sprašové pokryvy vznikaly v chladném období pleistocénu kdy měl povrch malou vegetaci a tak západní větry přenášely jemné zvětraliny a ukládaly je - České a mor. úvaly

 • váté písky jsou zachovány, jako přemodelované přesyby v Polabí, na Třeboňsku a j. Moravě

 • v Č.m. dominují žuly, vulkanické horniny, pískovce a vápence

 • žulová tělesa mají deskovitou, až kvádrovitou odlučnost způsobenou tuhnutím pod zem. povrchem

 • exogenní síly využívají starého puklinového systému a vytváří se tak rozmanité skalní útvary

Témata, do kterých materiál patří