Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Územní rozloha státu ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Územní rozloha státu transitní polohaželezniční koridormírný pás = přechodné klima15. poledník v.d. | 50. rovnoběžka s.š.Baltské (Odra), Černé (Morava->Dunaj), Severní (Labe)hranice s Německem, Polskem, Slovenskem přirozené -> Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bíle Karpaty, Javorníky Územní rozvoj, poloha a rozloha státu samostatný stát od 1.1.1993první pokus o vytvoření státu - Sámo v 7.stol. (svaz slovanských kmenů)9.stol. - Velká Morava - centrum jižní Morava10.stol. přemyslovský stát - od 13. stol. dnešní rozlohanejvětší úz. rozmach 13.stol. - České království (P.O.II.)14.stol. - velký kulturní a pol. rozmach - Země Kor. České (K.IV.)po rozpadu Rak-Uh. Československá republika (do 1938)1992 - rozpad České a Slovenské federativní republiky státní hranice patří mezi nejstarší a nejstabilnější - jsou převážně tvořeny přírodně ČR je vnitrozemský státprům n.v. - 450mČR leží na hlavním evropském rozvodí (Kralický Sněžník - Klepý) křižovatka cest - SJ jadranské a baltské spojení střetávání mocenských zájmů - je uprostřed od r. 1989 stálá geopolitická poloha patří k malým státům - 78 866 km2 Rozmanitost reliéfu je výsledkem protichůdného působení vnitřních a vnějších geologických silvýrazné změny reliéfu endogenními silami nastaly v Českém masivu v mladších třetihorách - byly vyzdviženy alpínským vrásněnímpo dokončení alpínského vrásnění na náš povrch působí destrukční exogenní činitelé - voda, vítr, teplotní změny, gravitační síly,..nejsilnější exo. č. je tekoucí voda - Český masív má tři povodí: východní, severovýchodní Čechy a část sev. Moravytřetihorní zdvih Č.m. vedl k sjednocení říční sítěčtvrtohorní (severský) ledovec vnik Moravskou bránou - zanechal zde zarovnaný povrch překrytý morénovými nánosy - Šluknovsko, Frýdlantskov Krkonoších a na Šumavě vznikaly malé horské ledovce a ledovcová jezeravalná část území v periglaciální (mrazové) zóně - tundry hlavním modelačním činitelem - na Šumavě, v Krkonoších, Hrubém Jes. a Beskydech byly mrazem přemodelovány skalní výchozy sprašové pokryvy vznikaly v chladném období pleistocénu kdy měl povrch malou vegetaci a tak západní větry přenášely jemné zvětraliny a ukládaly je - České a mor. úvalyváté písky jsou zachovány, jako přemodelované přesyby v Polabí, na Třeboňsku a j. Moravěv Č.m. dominují žuly, vulkanické horniny, pískovce a vápencežulová tělesa mají deskovitou, až kvádrovitou odlučnost způsobenou tuhnutím pod zem. povrchemexogenní síly využívají starého puklinového systému a vytváří se tak rozmanité skalní útvaryvulkanické oblasti jsou tvořeny převážně čedičem - České středohoří (Říp), Doupovské hory, Komorní hůrka u ChebuČeská tabule = křídové moře - souvrství pískovcůhloubková eroze vytváří skalní věže, stěny, kaňonyČeský ráj, Kokořínsko, Děčínská a Broumovská vrchovinavápence tvoří krasové oblastiMoravský kras s Punkvou, Koněprudské jeskyně v Českém krasuflyšové pásmo (střídání jílovců a pískovců) tvoří Vnější Karpaty Přírodní zdroje nevyčerpatelné zdrojeSLUNEČNÍ ENERGIE - je ovlivněna znečištěním ovzduší (Ostravsko, Plzeňsko, Praha, Brno, Mělnicko) - je minimálně využívánaATMOSFÉRAHYDROSFÉRA - stavba přehrad (Lipno, Orlík, Nové Mlýny,...) a úprava tokůvyčerpatelné přírodní zdroje - částečně obnovitelnéBIOSFÉRA - největší devastace v oblastech těžby uhlí (podkrušnohorská pánev, Ostravsko) a uranu (severní Čechy)vyčerpatelnéneobnovitelné přířodní zdroje - energetické suroviny, ložiska rud a nerudENERGETICKÉ SUROVINYčerné uhlí - prvohorní a druhohorní (ostravsko-karvinská pánev, kladensko-rakovníková p., plzeňská p., žacléřsko-svatoňovická p., rosicko-oslavanská p.)hnědé uhlí - nejdůležitější surovina naší energetiky (Podkrušnohoří, chomutovsko-mostecko-teplická p., sokolovská p.)ropa a zemní plyn - nevýznamné množství (Hodonín)uran - (Českolipsko, Tachovsko, Příbramsko, Žďár n. Sázavou)ložiska rudnerudné suroviny - ve stavebnictví, sklářství, keramice a potravinářství a chemii - výborná jakost - kaolin (Plzeňsko, Karlovarsko) - sklářské písky (Adršpach, Turnovsko, Českolipsko) - žula (Posázaví, Sedlčansko, Českomor. vrch.) - vápenec (Český kras, Železné hory)

Témata, do kterých materiál patří