Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Edukační činnost sestry (UO / SK047)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / SK047 - Edukační činnost sestry, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Edukační činnost sestry Zadání testů 01.11.2020 16:53 0

Další informace

Obsah

Obsahové zaměření přednášek:Počet hodin Témata1 Didaktická teorie učení dospělých - motivační faktory k učení;Pedagogický přístup a organizace didaktického procesu (edukace, učení se novým poznatkům a dovednostem); proces učení jako aktivní proces od narození do konce života; trvalý nedostatek potřebných informací u klientů/pacientů; úzkost, strach, obavy jako celostní reakce na nedostatek informací; vztah adekvátně informovaného klienta/pacienta a kvality péče;1 Didaktická kostka a její význam (učební postup, způsoby učení, učební základna)1 Hierarchie učení (myšlení) dospělého. Výuka a proces změny. Výuka dětí, výuka dospívající mládeže, výuka seniorů. Kvalita výuky. Didaktické metody (teoretické, teoreticko praktické, praktické - výhody, nevýhody)1 Učební pomůcky a didaktická technika - moderní technické prostředky vyučování;1 Moderní aspekty edukace klientů/pacientů. Překonávání bariér při výuce pacientů.Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:Počet hodin Témata1 Ošetřovatelské zhodnocení individuální potřeby edukace u klienta/pacienta1 Principy pro vytvoření edukačního plánu, stanovení cílů edukačního plánu, výběr edukačních metod a postupů, aplikace nových znalostí a dovedností pacientem (zopakování, předvedení), volba místa a času pro edukaci, vyhodnocení efektivity edukace;1 Učební pomůcky v teorii a praxi vyučování a učení;1 Témata a plány edukace výuky1 Metody edukace jednotlivce;1 Metody výuky skupiny;1 Studium případu;1 Debaty1 Hraní rolí;1 Seminář; Přednáška;

Literatura

BENEŠ,M. Andragogika. Praha:Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.MASTILIAKOVÁ, D. Edukační činnost sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ŠKRLOVÁ,M., ŠKRLA,P. Kreativní ošetřovatelský management. Praha:Advent-Orion s.r.o, 2003. ISBN 80-7172-841-1.PRŮCHA,J. Moderní pedagogika. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.GEOFFEREY,P. Moderní vyučování. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7367-172-7.

Požadavky

80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)Vybraná seminární cvičení zaměřením na uvedenou problematiku budou realizována v nemocnici. K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky, vizitkaPrezentace vybraného tématu v seminárním cvičeníVypracování edukačního plánuObhajoba a rozbor seminární prácePísemný test, minimální úspěšnost 80%

Garant

Doc. PaedDr. Eva ZACHAROVÁ, PhD.

Vyučující

Doc. PaedDr. Eva ZACHAROVÁ, PhD.