Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociologie organizace (EVS / BPSOO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPSOO - Sociologie organizace, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Sociologie organizace pilotní výzkum Neznámý 18.05.2018 01:31 1
Sociologie organizace přednášky Neznámý 18.05.2018 01:31 2

Další informace

Obsah

1. Stručný vývoj názorů na formální organizaci2. Strukturně funkcionální pojetí organizace3. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmat4. Byrokracie jako základ organizace5. Pohledy na povahu organizací6. Teorie organizačního chování7. Strategické jednání v organizaci8. Organizační chování v netržních organizacích9. Pohledy na požadavky řízení a vedení v organizaci10. Organizační kultura11. Sociální interakce v organizaci a v týmu12. Změny v chápání organizační společnosti13. Osobnost člověka v organizaci1. Stručný vývoj názorů na formální organizaciStudium formálních organizací. Klasické období sociologie organizace. Reakce na klasické období sociologie organizace. Totální instituce a organizace.2. Strukturně funkcionální pojetí organizaceStrukturní funkcionalismus a M. Weber. Gouldnerova kritika.3. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmatOrganizace z hlediska teorie konfliktu. Organizace ve světle interpretativní sociologie.4. Byrokracie jako základ organizaceFenomén byrokracie. Typologie byrokracie. Crozierův přístup. Byrokracie a demokracie.5. Pohledy na povahu organizacíAlternativa k byrokracii. Problém změny byrokratické organizace. Zablokovaná společnost.6. Teorie organizačního chováníH. Simon a teorie omezené racionality. Olsonova koncepce kolektivního jednání. K. Arrow a cena placená za organizaci lidských aktivit.7. Strategické jednání v organizaciOddělení strategického jednání od ostatních forem jednání. Komplementarita strategického a instrumentálního jednání. Řízení ve formální organizaci jako volba, tvorba a využívání strategického, konstativního, regulativního a expresivního jednání.8. Organizační chování v netržních organizacíchSociálně ekonomický přístup ke studiu netržních organizací. Typy manažerů a jejich role při vedení a řízení týmů, vlastnosti, postoje, styly řízení a vedení a způsoby řešení organizačních konfliktů.9. Pohledy na požadavky řízení a vedení v organizaciSystémový přístup. Přístup kontingenční. Vývoj teorie vůdcovství. Orientace řízených zaměstnanců. Vedení lidí v organizaci.10. Organizační kulturaPojem organizační kultura. Vytváření a udržování organizační kultury. Prvky organizační kultury. Typy organizačních kultur. Změna organizační kultury.11. Sociální interakce v organizaci a v týmuSociální role v organizaci a v týmu. Sociální interakce, její typy v organizaci a v týmu. Sociální komunikace v organizaci.12. Změny v chápání organizační společnostiReflexe ústupu od organizační společnosti a organizačního člověka ve prospěch společnosti sítí. Pravděpodobnost ovlivnění probíhající přechodem firem na volnější síťové uspořádání organizací v oblasti správní a sociální.13. Osobnost člověka v organizaciFormování osobnosti člověka v organizaci. Rozvoj osobnosti. Postavení a role člověka v masivních organizacích s proměnlivými sítěmi.

Získané způsobilosti

Studium předmětu přináší studentům specializované informace v rovině teorií středního dosahu. Je nezbytným vzhledem k objasnění fenoménu byrokracie, jako způsobu organizace veřejné správy. Studenti jeho absolvováním získají přehled o možnostech racionální koordinace v oblasti veřejné správy.

Literatura

BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1975-7.KRAMER, M. W. Organizational Socialization. Joining and Leaving Organizations. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 978-0-7456-4634-3.BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2011. ISBN 80-7261-064-3.NOVOTNÁ, E. Sociologie organizace. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2428-7.BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1.vyd. Olomouc: Rubico, 343 s., 1996. ISBN 80-85839-09-1.KELLER, J. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.GIDDENS, A. Sociology. 6 th edition. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 978-07-4564-358-8.GIDDENS, A. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2007. ISBN 978-83-01-14408-1.MEULMEESTER, F. Změna přijde, když se zastavíš. Gestalt přístup v organizacích. Dobříš: Drvostep, 2010. ISBN 978-80-903306-9-6.

Požadavky

Podmínkou pro absolvování zkoušky je zpracování a obhajoba seminární práce a 70 % - ní aktivní účast na seminářích.

Garant

Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.

Vyučující

Doc. PhDr. Vojtěch MALÁTEK, CSc.