Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie grafy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,24 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Makroekonomie - Grafy Spotřební funkce Funkce úspor Určení rovnovážného produktu Působení multiplikátoru AD v třísektorovém modelu Rovnovážný produkt v třísektorovém modelu ekonomiky Vliv růstu vládních výdajů na rovnovážný produkt Vliv růstu transferových plateb na rovnovážný produkt Vliv růstu autonomních daní na rovnovážný produkt Vliv růstu sazby důchodové daně na rovnovážný produkt Vliv růstu čistého exportu na rovnovážný produkt Agregátní poptávka Růst a pokles agregátní nabídky Krátkodobá agregátní nabídka Posun krátkodobé agregátní nabídky Posun dlouhodobé agregátní nabídky Krátkodobá makroekonomická rovnováha Recesní (Deflační) mezera Inflační mezera Změna krátkodobé makroekonomické rovnováhy – poptávkový šok Růst potencionálního produktu Změna krátkodobé makroekonomické rovnováhy – nabídkový šok Dlouhodobá makroekonomická rovnováha Změna dlouhodobé makroekonomické rovnováhy - poptávkový šok Změna dlouhodobé makroekonomické rovnováhy – nabídkový šok Hranice produkčních možností Fáze hospodářského cyklu Ekonomický růst a pokles skutečného produktu Vztah funkce spotřeby a funkce úspor Expanze a recese způsobená poptávkovým a nabídkový šokem Dlouhodobá a krátkodobá nabídka peněz Poptávka po penězích Dlouhodobá a krátkodobá rovnováha na trhu peněz Změna dlouhodobé a krátkodobé rovnováhy na trhu peněz způsobená změnou poptávky po penězích Rovnováha na trhu deviz Změna dlouhodobé a krátkodobé rovnováhy na trhu peněz způsobená změnou nabídky peněz Znehodnocení měny na trhu koruny Zhodnocení měny na trhu koruny Vliv devizových intervencí centrální banky Poptávka po práci Poptávková inflace Nabídka práce Rovnováha na trhu práce za předpokladu pružných cen a mezd Poptávková inflace Rovnováha na trhu práce za předpokladu pružných mezd a cen Poptávková inflace (lze znázornit pomocí křivek) Nabídková inflace Inflační spirála Mzdová Phillipsova křivka Krátkodobá phillipsova křivka Dlouhodobá phillipsova křivka Expanzivní monetární politika (na trhu peněz) Expanzivní monetární politika v modelu as-ad CB nereaguje na pokles poptávky po penězích CB reaguje na pokles poptávky po penězích Restriktivní monetární politika (na trhu peněz) Restriktivní monetární politika v modelu as-ad CB nereaguje na růst poptávky po penězích CB reaguje na růst poptávky po penězích Dilema centrální banky BRÁNÍ MNOŽSTVÍ PENĚZ (restriktivní monetární politika) BRÁNÍ ÚROKOVOU MÍRU (expanzivní monetární politika) Krátkodobé účinky expanzivní monetární politiky v případě, že v ekonomice existují nevyužité výrobní faktory Krátkodobé účinky expanzivní monetární politiky v případě, že ekonomika plně využívá existují výrobní faktory Dlouhodobé účinky expanzivní monetární politiky Dlouhodobé účinky expanzivní monetární politiky (lze vyjádřit pomocí křivek) Lafferova křivka Expanzivní fiskální politika při neúplném využití výrobních faktorů Expanzivní fiskální politika pokud ekonomika plně využívá zdroje Účinky cla OBCHOD BEZ CLA OBCHOD PO ZAVEDENÍ CLA Dlouhodobé účinky expanzivní fiskální politiky Restriktivní fiskální politika při neúplném využití výrobních faktorů Magický čtyřúhelník

Témata, do kterých materiál patří