Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Informatika pro ekonomy II (INM / BPNIE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / BPNIE - Informatika pro ekonomy II, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Informatika pro ekonomy 2 testovky Neznámý 18.05.2018 00:40 27

Další informace

Obsah

1. Tabulkové kalkulátory. Informace o struktuře a možnostech využití tabulkových kalkulátorů ve firemní praxi2. Sešit a listy. Datový soubor. Tabulka a seznam. Identifikace buněk. Tvorba vzorců. Práce s funkcemi3. Formátování buněk. Formátování tabulky. Styly. Nastavení tiskového výstupu. Grafické objekty v buňkách a listech4. Práce se seznamy. Automatický a rozšířený filtr. Souhrny. Kontingenční tabulka5. Tvorba grafu. Typy grafů. Zdroje dat a datové řady. Formátování grafů. Export grafů. Vytváření trendů6. Analytické nástroje. Zpětné řešení. Citlivostní analýza. Procedury pro analýzu dat. Zaznamenávání a editace maker7. Praktické úlohy využití tabulkového kalkulátoru při řešení vzorových příkladů z firemní praxe8. Charakteristiky databázových programů a možnosti jejich využití. Pojem databáze. Základy vytváření databází Relační databáze. Moduly databázového programu MS Access9. Tabulky. Tvorba tabulky. Formátování tabulky. Řazení záznamů v tabulce. Filtry. Relace. Referenční integrita10. Dotazy. Výběrový dotaz. Parametrický dotaz. Vyhledávací dotaz. Dotaz na chybějící záznamy. Dotaz na duplicitní položky. Křížový dotaz. Akční dotazy (vytvářecí, aktualizační, přidávací, odstraňovací)11. Formuláře a sestavy. Průvodce formulářem a sestavou. Vlastní návrh a vytvoření formuláře a sestavy12. Makra. Základní činnosti při práci s makrem. Vytvoření makra. Úpravy makra13. Praktické úlohy využití databázového programu při řešení vzorových příkladů z firemní praxe

Literatura

PECINOVSKÝ, J. Excel 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747293.BELKO, P. Microsoft Access 2013. Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141250.PÍSEK, S. Access 2013. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747460.LAURENČÍK, M. Excel 2013 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024750033.ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747316.

Požadavky

Získání znalosti softwarových nástrojů MS Office Excel a MS Access a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.

Garant

Doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.

Vyučující

Doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.