Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nákupní marketing (PEM / BPNAM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPNAM - Nákupní marketing, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Nákupní marketing zkouška Neznámý 18.05.2018 01:42 7

Další informace

Obsah

1. Základní úkoly a cíle nákupu2. Specifika nákupních trhů organizací3. Základní modely nákupního chování organizací4. Nákupní centrum a nové tendence v modelování nákupního chování5. Marketingové pojetí nákupu6. Nákupní marketingový výzkum7. Tvorba strategického plánu8. Rozhodování o potřebách9. Metody zkvalitňování hmotných toků10. Řízení nákupu11. Osobnost nákupce12. Osobnost dodavatele13. Elektronické nakupování1. Základní úkoly a cíle nákupuPostavení nákupu v podniku. Hlavní faktory působící na chování odběratelů při nakupování. Hlavní úkoly a cíle nákupu.2. Specifika nákupních trhů organizacíSpecifika nákupních trhů průmyslových organizací, obchodních organizací a vládních trhů.3. Základní modely nákupního chování organizacíModely nákupního chování ve výrobní sféře. Procesní nákupní modely. Systémové nákupní modely.4. Nákupní centrum a nové tendence v modelování nákupního chováníNákupní centrum, složení a funkce. Induktivní nákupní modely. Interaktivní modely nákupního procesu5. Marketingové pojetí nákupuInformační mix. Produktový mix a mix kvality. Dodavatelský a kontraktační mix. Cenový mix. Logistický a dodávkový mix. Komunikační mix.6. Nákupní marketingový výzkumInformace pro rozhodování v nákupní činnosti. Zdroje informací na trhu nabídky. Sekundární a primární nákupní marketingový výzkum. Informační systém nákupu.7. Tvorba strategického plánuTvorba a fáze strategického nákupního plánu. Situační analýza, SWOT analýza. Specifické nákupní strategie.8. Rozhodování o potřebáchMetody klasifikace produktů, metoda ABC a další. Plánování materiálové spotřeby a řízení zásob. Metody prognózování materiálových potřeb.9. Metody zkvalitňování hmotných tokůZásobovací řetězce. Metody hodnocení dodavatelů, výběr kritérií. Scoring modely volby dodavatelů. Kvalita v procesu nákupu.10. Řízení nákupuPodstata nákupní logistiky. Moderní směry v nákupní logistice. Operativní plánování a řízení nákupu. Míra centralizace a decentralizace nákupu.11. Osobnost nákupceSpecifika osobního nákupního jednání. Vlastnosti nákupce. Průběh a strategie obchodního jednání.12. Osobnost dodavateleVolba dodavatele, vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů, překážky vstupu a výstupu dodavatele, transakční rizika.13. Elektronické nakupováníZákladní pojmy a podmínky uplatnění elektronického nakupování v podnikové praxi. Výhody a rizika elektronického nákupu. E-aukce.

Získané způsobilosti

Studenti se seznamují s používáním specifických metod, které jsou využívány v nákupním procesu zejména na průmyslových trzích. Studenti si osvojí specifika instrumentaria nákupního marketingu a nákupních strategií, včetně elektronického nakupování.

Literatura

nullKAPLAN, M., ZRNÍK, J. a KOL. Firemní nákup a e-aukce. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2002-9.KAPLAN, M., ZRNÍK, J. a KOL. Jak levněji a lépe nakupovat. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1145-1.VAŠTÍKOVÁ, M. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, 2007. ISBN 978-80-7248-440-9.BENTON, W.C. Purchasing and Supply Chain Management. London: Irwin: Mc Graw-Hill, 2009. ISBN 978-00-712-8913-9.FIALA, P. Dynamické dodavatelské sítě. Praha: Profesional Publishing, 2010. ISBN 978-80-741-023-2.NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli - Nové perspektivy firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6.MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.

Požadavky

60% účast v seminářích, seminární práce, zápočtový test

Garant

Ing. Miroslava HECZKOVÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Miroslava HECZKOVÁ, Ph.D.