Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Psychologie (KOPA / PSYV5)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOPA / PSYV5 - Psychologie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Psychologie - souhrn přednášek Neznámý 29.12.2017 19:35 2

Další informace

Obsah

Témata přednášek:1. týden: Socializace jedince2. týden: Mechanismy socializace3. týden: Činitelé socializace4. týden: Sociálně patologické jevy ve společnosti5. týden: Prevence sociálně patologických jevů6. týden: Sociální skupina, vymezení, klasifikace7. týden: Struktura a dynamika skupiny8. týden: Sociální role a pozice, profesionální deformace a její prevence9. týden: Rodina a její vývoj10. týden: Patologie rodiny11. týden: Problematika závislostí

Získané způsobilosti

Oborové znalosti:Student zná problematiku sociálního vývoje jedince, sociálního začleňování. Umí definovat sociální skupinu a vymezit její strukturu a dynamiku. Rozezná faktory ohrožující zdravý vývoj jedince a umí je eliminovat v rámci preventivního působení. Zná specifika rodiny a vlivu rodiny na zdravý vývoj jedince a vztahů. Oborové dovednosti:Student dovede řídit sociální skupinu a omezit negativní vlivy působící v rámci dynamiky skupiny. Umí aplikovat a rozvíjet principy duševního zdraví a zohledni ve své profesi specifika funkčních a dysfunkčních rodin.

Literatura

KOMÁRKOVÁ, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2001. Slaměník I., Výrost J. Aplikovaná sociální psychologie I, II, III. Portál, Praha, 2002. KLUCKÁ, J., VOLFOVÁ, P. Kognitivní trénink v praxi . Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2608-3.Hill, G. Moderní psychologie, Portál, Praha, 2003. NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, 1998. ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada 2008. ZACHAROVÁ, E., SIMICKOVA - CIZKOVA. Psychologie pro zdravotnické obory: vybrané kapitoly. Ostrava: ZSF, OU, 2007. ISBN 978-80-7368-334-4.KELNAROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, E. Psychologie 1. díl. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3270-1.ATKINSONOVÁ, R.L. Et Al.:. Psychologie,Portál, Praha, 2003. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Grada Publishing, Praha 2008. Praha: ISV, 1997. Vágnerová, M. Úvod do psychologie. UK, Praha, 1997. HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3037-0.Vágnerová, M. Vývojová psychologie , Portál, Praha 2000. Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4062-1.NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. Praha, Akademia, 2002. ISBN 80-200-0689-3.

Požadavky

Kontrolní test.

Garant

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.