Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

b) poruchy pudu sebezáchovy  sebevraždy o dokonaná – výsledkem je smrt  zjistit motiv je vždy problém – většina zanechává nějakou zprávu (dopis, sdělení) o nedokonaná – sebevrah přežije z nějakého důvodu  použije nevhodné prostředky, někdo z okolí zasáhne dříve než zemře  je možné zjistit motiv o demonstrativní – chování, jednání, které ve svém důsledku může zapříčinit smrt, ale není zde úmysl zemřít  důvody:  potrestat druhého člověka, vzbudit v něm pocit viny  snaha upozornit na sebe  vyhnout se zásadnímo problému vytvořením nového problému – ohrožení života (problémy ve škole...)  psychické vydírání – forma pasivní agrese, kdy jedinec útočí na city druhého s cílem vyvolat v něm pocit viny (jinak by musel do konce života žít s pocitem viny, že jedinec zemřel kvůli němu) – hlavně konec mileneckých vztahů o „tak to udělej“ – dáme mu svolení a příkaz k tomu, aby to udělal, poté bude opravdu vina na daném člověku o radši od něj neodejde – úspěšná strategie, při každé konfliktní strategii bude vyhrožovat sebevraždou  nenechat se vmanipulovat do situace, kdy budeme mít zodpovědnost za cizí život – nechat odpovědnost na tom druhém  „mě to bude líto, ale že bych měl pocit viny, to ne“ o sebevražda v pravém slova smyslu – chování, jednání, které ve svém důsledku může zapříčinit smrt, a je zde úmysl zemřít  u dětí od cca 10 let – dříve je pro ně smrt abstraktní pojem, není úmysl zemřít, zkouší to, co vidí  důvody:  zkratovité jednání – důsledkem existenciální frustrace, nevidí smysl své další existence – mnohdy se je podaří zachránit – pokud přežije, často nemá tendenci sebevraždu opakovat o když jsem přežil, asi tu mám nějaký úkol o často po rozchodech – pud života je silný, volají o pomoc o potrestat toho druhého, který nás opustil – bez něj nemá život smysl, ale on s tím bude žít do konce života  deprese, hluboký smutek – hl. u endogenních (vnitřních) depresí – opakují to, dokud se jim to nepovede – obtížná léčba psychologem/psychiatrem – nasazení farmak o bilanční sebevraždy – je úmysl zemřít, ale je to po zralé úvaze  u velmi vážně nemocných – letální onemocnění, senioři (čeká je jen utrpení, bolest, závislost)  řešení – eutanazie (hrozí zneužití)  u lidí se získaným handicapem – poúrazové stavy o sebeobětování – je úmysl zemřít  člověk obětuje život, aby upozornil na nějaký problém – vyburcoval společnost – neuvědomují si, že tím ovlivní život lidí kolem sebe  obětuje svůj život, aby někdo druhý (druzí) mohli žít o hodně sebevražd ve Skandinávii (příčinou deprese) o pokusů více u žen, dokonaných více u mužů interakce s druhými – vzestupná interakční spirála – posílení – druhého posunujeme, dáváme mu pozitivní odezvu – motivace k pokračování (v léčbě,...) sestupná interakční spirála – jedince blokujeme – jeho výkon jde dolu Emoce emoce – provází nás životem sídlo emocí v limbickém systému (amygdala, hypocampus) – mohou zablokovat přestup do frontálního laloku a člověk jedná afektivně sídlo kontroly emocí – frontální lalok dělení:  z hlediska intenzity o afekty – krátkodobá, ale bouřlivá emoční reakce na nějaký podnět (několik minut) (vztek, smutek, radost, strach, úzkost, láska)  pro svou intenzitu jsou dobře sledovatelné a objektivně měřitelné o nálady – déledobě trvající pohotovost k emočním prožitkům určitého typu (normálně trvá hodiny, max 1-2 dny) o vášně – dlouhodobý a intenzivní prožitek  láska  nenávist – častější  z hlediska délky trvání  z hlediska kvality o libé o nelibé afekty  fyziologická oblast o aktivován sympatikus (změna krevního tlaku, frekvence tepu, prokrvení svalstva, zvýšení aktivity mozku, snížení sekrece žaludečních šťáv)  tělesná oblast o zvýšení svalové tenze, zčervenání/zblednutí, pocení, slzy  behaviorální oblast – oblast chování o smích, křik, skákání, chvěje se afekty, které umí život zkomplikovat:  vztek – bouřlivá reakce na ohrožení nebo překážku o dává nám energii, umí člověka vybudit k okamžité intenzivní akci o často spojen s agresí (křik, agrese, ničení, bouchání do něčeho) o bouřlivé chování si můžeme dovolit v soukromí o „počítání do sta“ – aktivuje se rozum o městnání afektu – intenzita dalšího vzteku je větší a zvyšuje se i frekvence – po každé zůstává zbytkový afekt – vede to ke zvýšení tenze a ke zvýšení afektivní dráždivosti (reaguje vztekem na podněty, které ho dříve nechávali v klidu, byli neutrální a najednou jsou nepříjemné) – přibývá negativních prožitků (všechno ho štve)  může dojít k afektivní explozi (katarze) – ventilace afektu, očištění  čím déle se městná, tím je horší a devastující afektivní exploze  potom zase nastupuje rozum – chvíli je pocit viny – racionalizace = hledáme rozumové odůvodnění svého chování (sice jsem to udělal, ale kdyby mě nenaštvali...)  nikdy se neví, kdy člověk vybouchne o Eysenk – typologie lidí – labilní X stabilní introvert/extrovert  cholerik – nejméně náchylný na městnání vzteku – ventilují prožitek hned  introverti – směřují své prožitky dovnitř o patický afekt – silná afektivní exploze, jedinec není absolutně schopen kontrolovat své chování/jednání, na vrcholu afektu dochází k mdlobě a po procitnutí z mdloby se vyskytuje amnezie na to, co se dělo v průběhu patického afektu  následky jsou zpravidla tragické  okolí je v šoku o ochrana – ventilovat vztek (co nejdříve je to možné, na místě kde nikoho nebudeme ohrožovat) – katarze je efektivní jako 1. krok (něco rozbít, roztrhat) – zapojuje se i tělo (fyzická akce) – odbourání hormonů, které byly vyvolány kvůli akci (katecholaminy – adrenalin) (jinak by se ukládali)  2. krok – přeznačkování – hledáme pro nás přijatelné zdůvodnění původní vztekové situace o když je naštvaný někdo jiný – akceptace, soucítění s ním – dát druhým prostor k ventilaci afektu  pokud je již naštvaný – snaha uklidnit, nabídnout nápoj  pokud útočí – překvapit ho

Témata, do kterých materiál patří