Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

b) poruchy pudu sebezáchovy 

sebevraždy 

dokonaná – výsledkem je smrt 

zjistit motiv je vždy problém – většina zanechává nějakou zprávu (dopis, 
sdělení) 

nedokonaná – sebevrah přežije z nějakého důvodu 

použije nevhodné prostředky, někdo z okolí zasáhne dříve než zemře 

je možné zjistit motiv 

demonstrativní – chování, jednání, které ve svém důsledku může zapříčinit smrt, ale 
není zde úmysl zemřít 

důvody: 

potrestat druhého člověka, vzbudit v něm pocit viny 

snaha upozornit na sebe 

vyhnout se zásadnímo problému vytvořením nového problému – 
ohrožení života (problémy ve škole...) 

psychické vydírání – forma pasivní agrese, kdy jedinec útočí na city 
druhého s cílem vyvolat v něm pocit viny (jinak by musel do konce 
života žít s pocitem viny, že jedinec zemřel kvůli němu) – hlavně 
konec mileneckých vztahů 

„tak to udělej“ – dáme mu svolení a příkaz k tomu, aby 
to udělal, poté bude opravdu vina na daném člověku 

radši od něj neodejde – úspěšná strategie, při každé 
konfliktní strategii bude vyhrožovat sebevraždou 

nenechat se vmanipulovat do situace, kdy budeme mít zodpovědnost za cizí 
život – nechat odpovědnost na tom druhém 

„mě to bude líto, ale že bych měl pocit viny, to ne“ 

sebevražda v pravém slova smyslu – chování, jednání, které ve svém důsledku může 
zapříčinit smrt, a je zde úmysl zemřít 

u dětí od cca 10 let – dříve je pro ně smrt abstraktní pojem, není úmysl 
zemřít, zkouší to, co vidí 

důvody: 

zkratovité jednání – důsledkem existenciální frustrace, nevidí 
smysl své další existence – mnohdy se je podaří zachránit – pokud 
přežije, často nemá tendenci sebevraždu opakovat 

Témata, do kterých materiál patří