Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1. fáze – šok, popření – „to není pravda, to se mi jen zdá“ 

netrvá ani týden 

2. fáze – emoční zmatek – velmi hluboký smutek, beznaděj, vztek (intenzivní 
– proklínají a nadávají člověku, který je opustil) 

může trvat poměrně dlouho, nejbouřlivější v prvních 14 dnech, 1. 
měsíci 

3. fáze – hledání-se, odpoutávání-se – člověk už situaci přijal a začíná hledat, 
co a jakým způsobem bude dělat, hledá nové cíle, učí se dělat věci sám (do 
té doby se člověk pořád točil v minulosti – ale co se stalo se nedá změnit) 

4. fáze – nalezení a odpoutání-se – když se podívá do budoucnosti – je tam 
on a to co chce (už tam není i ten ztracený člověk, do té doby viděl svou 
budoucnost jen s tím partnerem) – člověk nepopře svou minulost, ale není 
tam už bolest (ale smutek může být) 

ptáme se, co máme dělat toho ztraceného člověka („vnitřní hlas“) 
– člověk nás může provázet životem 

strach, úzkost – strach je reakce na hrozbu (reálnou nebo očekávanou) 

strach má vždy svůj předmět – víme, z čeho máme strach – nemusí to být něco 
konkrétního, ale i něco neznámého (očekávaná špatná informace, bolest, 

úzkost = anxieta – nemá předmět, úzkostný jedinec má tendenci strachově 
prožívat většinu podnětů, bojí se všeho 

úzkostnost – může být vrozená, ale rozvíjí se i u jedinců, kteří často od 
dětství prožívají strach 

strach je pozitivní – aktivizuje, dodává energii (buď útěk nebo útok – může se 
měnit v agresi), motivační úloha, ochranná funkce (jinak bychom mohli ohrozit 
naše zdraví a život) 

Témata, do kterých materiál patří