Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

každý konflikt po nás požaduje rozhodnutí – někdy se rozhodneme velmi rychle, někdy nám trvá rozhodnout se déle a více se zatěžujeme  konflikt = střet dvou nebo více protichůdných tendencí, sil, motivů o řešení = přikloníme se k nějaké tendenci, síle, motivu nebo vybereme úplně nové řešení  konflikty můžeme dělit na 2 typy konfliktů: a) vnější = interpersonální – konflikty s druhými lidmi  jsou nekonfliktní lidé =jsou submisivní, nebo mají tendenci řešit konflikty racionálně?  jsou i lidé, kteří jsou zvýšeně konfliktní = kde se objeví, tam se objeví i konflikt → nejsou příliš oblíbení  mechanizmus přenosu: o základní konflikt (jedinec se dostal do konfliktu a nevyřešil ho správně → nese si z této situace negativní prožitek – není si ho vědom a nevědomky ho přenáší do aktuálních situací)  přenos  aktuální konflikt – "čeho se nejvíce obáváme, toho zpravidla dosáhneme"  začínají být lidé, kteří se interpersonálnímu konfliktu začínají více a více vyhýbat o ale jakmile se objevuje problém, tito lidé okamžitě zavírají oči, dveře a mizí o pokud problém zůstává a není řešen → přičítá se k dalším → velké množství problémů, které není jednoduché rozplést Jak se hádat:  když se objeví problém, a všechny strany mají společný názor = není konfliktní  konflikt = 2 a více odlišných názorů  proč se lidé neradi hádají? – mají zkušenost s destruktivní hádkou, u které je cílem zničit protivníka a vyhrát za každou cenu, prosadit svůj názor a své řešení i za cenu toho, že toho protivníka opravdu zničíme (→ nechtějí pak jít do žádné hádky) o když zvítězí, cítí jedinec radost, uspokojení, pocit převahy a síly o zpravidla se vkrádá později emoce – obava, strach – jak to bude probíhat příště, obava z toho, aby příště neprohrál o tato obava ho vede k zlepšování zbraní a výzbroje ("víc naostřit meče") o když prohraje – strach z toho co bude dál, co přijde o pocity vzteku, křivdy, strachu, ... o "počkej příště" o také zlepšuje zbraně a výzbroje (→ aby se to příště už nestalo)  destruktivní hádky mají gradující tendenci (jsou brutálnější a brutálnější, ničivější a ničivější) o destrukce protivníka je výraznější a výraznější o až se setkávám s tím, že vítězí ten, kdo má větší fyzickou převahu o tito lidé přenáší své zkušenosti do aktuálních situací a utíkají  konstruktivní hádka – cílem není zvítězit, ale řešit a vyřešit problémy = opakem destruktivní hádky  zásady konstruktivní hádky o I. hádat se co nejdříve (neznamená to však ihned) po vzniku krizové události nebo problému  když máme před sebou nějakou hezkou chvilku nebo akci (dovolená, svátky, apod.), tak problém počká (probírání problému by zkazilo náladu) o II. hádky by se měli účastnit pouze ti, kterých se problém týká  nejhorší je, když jsou do hádky mezi dospělé zatahované děti  často jsou do hádek zatahováni lidé i při návštěvách – když prohlédnou všechny fotky, povypráví všechny zážitky → chybí téma  začnou řešit problémy – návštěva je původně neutrální → postupně se tvoří koalice (často muži proti ženám)  hostitelé si uleví, ale přenesou hádku na návštěvu o III. nedávat rány pod pás, k tomu patří:  vytahování starých záležitostí (dojdou argumenty k aktuálnímu problému, jedinec nechce prohrát a vytáhne problém z minulosti)  chlap zpravidla nemá šanci, ženy si pamatují více a mají všechno propojené (chlapy to mohou rovnou zabalit)  je destruktivní  napadání osob, zvířat věcí, o kterých víme, že je má druhá osoba ráda  vytváření umělého problému, který napomáhá k řešení  útok na slabá místa protivníka (na jeho handicap) – nejhorší podpásovka  K.O. v hádce pro druhého (vytáhnou slabou stránku protivníku – např. koktání, nevýkonnost při styku, apod.) fáze hádky 1. fáze – „oznam, že se chceš hádat“ – většina lidí se chce pohádat, aby se uvolnili, ale zároveň nechtějí převzít odpovědnost za to, že by hádku začali (nechtějí být iniciátory) – popichování, provokování, konizování („víš..., podívej se...“ – dáváme tím najevo svojí dominanci) (správně tady je problém, co si o tom myslíš...) 2. fáze – „odreaguj se, a pak kritizuj/argumentuj“ – do tohoto stavu vstupují lidé v různém emočním rozpoložení – máme právo na to, si vzít svůj čas na odreagování/ventilování – „dej mi 10 minut, a pak se můžeme o tom problému pobavit“ – musíme tento čas na ventilaci poskytnout i tomu druhému 3. fáze – „přiznej některý ze svých nedostatků“ – zpravidla nikdo z nás není dokonalý, každý má X nedostatků – tím, že daný nedostatek přiznám a ukazuji, že o tom vím a uvědomuji si to, a dávám najevo, že se druhého člověka nesnažím přetlačit silou a svou dokonalostí 4. fáze – „ocenit na druhém něco pozitivního“ – sice jsi takový...., ale cením si na tobě, že dokážeš to a to – ukážeme, že nejde v hádce o něj, ale o problém jako takový  po hádce se nemusí cítit ani jeden, že prohrál, a je připravená půda k řešení daného problému b) vnitřní = intrapsychické – každý vnější konflikt prožíváme i jako vnitřní konflikt, každý vnější konflikt je o našem vnitřním subjektivním rozhodnutí  začali o nich mluvit Jung a Freud (hlavně práce s hysterickými ženami) – přišli, že mají nějaký somatický symptom – pořád se něčemu bránili (projekce, racionlizace), a měli skryté motivy (aby se o nich někdo něco nedozvěděl – skrývali chování, které by mohla společnost odsoudit) symptom obrana skryté symptomy  dělení z hlediska přitažlivosti (apetence)/odpudivosti (averze) o konflikty ++  máme určitý objem peněz a 2 věci, které bychom chtěli a musíme se rozhodnout, kterou koupíme o konflikty – –  lidé v nich často řeší partnerské vztahy, nebo práci  vztah je ničí, a nic jim nepřináší, ale jsou tam děti, veřejné mínění, hrozící samota – kdyby odešli, odsoudí je rodina, společnost...  práce mě nebaví, šéf je hrozný, ale pokud odejdu, budu nezaměstnaný o konflikty + –  většinou je – způsobeno odpovědností, strachem 

Témata, do kterých materiál patří