Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

vztahovačné myšlení, zdůrazňování významnosti vlastní osoby 

směr myšlení a obsah myšlení – nedůvěra, ohrožení a negativní myšlenky 

tendence chápat jednání jako úmyslně nepřátelské a ohrožující 

tendence k obranným reakcím, které se objektivně jeví jako nesmyslné (všechno je nepřátelský 
akt – např. náhodné drcnutí vyhodnotí jako úmyslnou a cílenou agresi vůči jeho osobě) 

narušené mezilidské vztahy, jejich příčinou je především zvýšená míra obranného chování 
(verbální agrese – výčitky) 

nadměrný důraz na dodržování pravidel – v rámci soužití dochází k nárůstu konfliktů (partner je 
obviňován ze všeho) 

 
Schizoidní porucha osobnosti 

neschopnost prožívat uspokojení, nikterak nás neohrožují 

emoční útlum, chlad, odstup, citová plochost (neprožívají radost, ale ani smutek) a nápadná 
introverze 

nezájem o vnější svět, o kontakt s ostatními lidmi – žijí ve svém vlastním vnitřním světě 

neschopnost vřelých citových vztahů, neschopnost projevit radost a uspokojení, lásku 
či něhu 

nezájem o názory a hodnocení okolí 

obtíže v adaptaci na společenské normy a zvyky 

odlišnost uvažování – tendence uzavírat se do vlastního vnitřního světa – používají 
svojí vlastní logiku 

mají tendenci a potřebu minimalizovat sociální kontakt – zpravidla nenavazují žádné 
partnerské vztahy a mají tendenci inklinovat k určitým stereotypům 

pudy se u nich objevují jako u normálních lidí, často jsou nadprůměrně inteligentní 

 
Disociální porucha osobnosti 

základní znaky – egocentrismus, chybění ohledu k ostatním, neschopnost ovládat své jednání dle 
platných sociálních norem 

vyšší množství disociální poruchy se objevuje u mužů, osoby trpící disociální poruchou jsou 
zároveň velmi často nadprůměrně inteligentní 

Témata, do kterých materiál patří