Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

temperament jedince 

 
poruchy osobnosti vyjadřují nevyvážený vývoj jedné ze skupin vlastností – některé vlastnosti jsou vyvinuty 
nad normál a jiné vlastnosti jsou nedostatečně vyvinuty 

osobnost normální = vlastnosti jsou vyvinuty normálně 

osobnost akcentovaná = nějaká vlastnost je zvýrazněna (herci) 

osobnost abnormální = typicky se vyskytuje u herců, vyšší stupeň akcentové osobnosti 

pokud je osobnost nevyrovnaná/nevyvážená – mluvíme o poruše osobnosti 
 
Kriteria pro poruchu osobnosti (podle MKN-10) 

struktura osobnostních vlastností a z ní vyplívající projevy chování se liší o normy 

chování bývá generalizovaně maladaptivní (nejsou schopni se přizpůsobit životu jako 
normální člověk a často jsou ze společnosti pro jejich maladaptivní chování vyloučení) 

abnormální chování je zatěžující a nepřijatelné a je zdrojem konfliktů a odmítání – chování 
okolí obtěžuje nebo dokonce ohrožuje a je pro něj nepřijatelné 

porucha je trvalého rázu 

diagnóza se používá už od adolescence – u dětí se dříve mluvilo o tzv. psychopatizaci 
osobnosti, už od dětství můžeme u dětí odhadnout, že z nich vyroste osoba nevyvážená 

poruchy osobnosti – dříve označovány jako psychopatie (psychopat = člověk s poruchou osobnosti) 
 
Paranoidní porucha osobnosti 

nadměrná citlivost a přecitlivělost na reakce okolí vůči vlastní osobě 

nepřiměřená nedůvěra k jiným lidem – paranoidní osobnost je přesvědčena o tom, že druzí lidé 
jsou tu proto, aby ho pohoršili nebo mu ublížili 

odlišnost emočního prožívání – převládá negativní emoční ladění 

vztahovačnost a pocit ohrožení, odlišnost uvažování, zkreslená interpretace situací – všechno 
zapříčiňuje převládající negativní emoční ladění, na jakoukoliv situaci v okolí jedinec reaguje tak, 
že je negativní vůči jeho osobě (lidé v autobuse – mluví o něm a pomlouvají ho, snaží se ho 
poškodit), což ještě více posiluje jejich nedůvěru 

Témata, do kterých materiál patří