Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

reaktivní (afektivní) – často provází strach, vztek – reaguje tak na nějaké 
ohrožení – agrese nezhoubná (nepatologická, přirozená) – bez ní bychom 
nepřežili 

instrumentální – nemusí být provázena nějakým emočním prožitkem – 
emočně chladná agrese) – použití agrese jako nástroje (instrumentu) 
k dosažení nějakého cíle – patologická (zhoubná), není fylogeneticky dána 
(učíme se jí) 

maligní 

benigní 

bezprostřední – naskakuje bezprostředně na nějaký podnět, agrese vůči 
nějakému podnětu 

přímá – reagujeme konkrétně na objekt, který agresi vyvolal 

nepřímá – jedinec nereaguje agresí přímo na objekt, který jí 
vyvolal, ale zničí nějakou věc, která objektu patří 

přenesená – svou agresi přenášíme na jinou osobu 

zprostředkovaná – na nějaký objet neútočí subjekt sám, ale používá k tomu 
prostředníka (pomluvy, intriky) 

smutek 

muži oproti ženám mají více chorob (např kardiovaskulární) 

lépe zpracují smutek ženy – smutnění, slzy jsou pro ně přirozenější než u mužů (muži 
už od mala městnají smutek („muži nepláčou“ už od mala) 

energie po vyrovnání-se se smutkem po ztrátě je vyšší (člověka to posílilo) 

smutnění po ztrátě – dané podle člověka, podle toho co ztratil – ale mělo by to být do 
1 roku – poté už žije svůj život, má nové cíle, je s tím vyrovnán 

smutnění – může to být chronický stav deprese nebo i nástroj jak manipulovat 
s okolím 

nejhorší 1 týden, další zlomový bod 2.-3. týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců (často 
smutek již zpracován), 9 měsíců (i hluboký smutek často zpracován), 12 měsíců 

etapy (fáze) smutnění 

Témata, do kterých materiál patří