Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

strach je motivační, ale jen do určité míry – pokud přesáhne určitou intenzitu, 
může nás ochromit 

panika – nekontrolovatelný strach, prožitek hrůzy, děsu, nekontrolovatelné 
chování, jedinec se chová iracionálně 

často se intenzivně mění dýchání – čím více se bojí, tím hůř dýchají 
(mělké a nepravidelné dýchání) – nedostatečné okysličování mozku – 
začne se tím točit hlava, nevolnost – nakonec buď kolaps neb tendence 
uniknout (jakýmkoliv způsobem); kouká do prázdna 

když je nějaký člověk v panice běhat vedle něj – jednoduché instrukce – 
„dýchej“, „nádech, výdech“, když přestane běhat posadit nebo opřít o 
zeď (stát pevně na zemi, ruce opřít o zeď, zhluboka dýchat) 

někdy k atakám dochází na základě zkušenosti se situací, někdy člověka 
přepadají náhle 

tréma – strach z neúspěchu, že něco zapomeneme, zesměšnění, strach ze 
zčervenání – často při vystoupení před lidmi 

pokud to není situace, která ohrožuje zdraví a život – jít do toho (stejná 
šance, že to vyjde jako že to nevyjde) 

 
 
Poruchy osobnosti poruchy osobnosti souvisejí s vlastnostmi daného jedince 
vlastnosti osobnosti 

1.  aktivačně-motivační vlastnosti 

pudy, lidské potřeby, zájmy, motivace 

2.  seberegulační vlastnosti 

vůle, sebevědomí, sebepojetí (vlastnosti, které vypovídají o tom, jak jsme schopni 
kontrolovat naše chování) 

3.  vztahově-postojové vlastnosti 

postoje (=trvalý, poměrně stabilní vztah k něčemu), charakter jedince (vztah k něčemu, ale 
není tak trvalý, jako postoj) 

4.  výkonové vlastnosti 

schopnosti, vědomosti, dovednosti, intelekt jedince, temperament jedince 

5.  dynamické vlastnosti – určují dynamiku a intenzitu prožívání 

Témata, do kterých materiál patří