Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

když jsem přežil, asi tu mám nějaký úkol 

často po rozchodech – pud života je silný, volají o pomoc 

potrestat toho druhého, který nás opustil – bez něj nemá 
život smysl, ale on s tím bude žít do konce života 

deprese, hluboký smutek – hl. u endogenních (vnitřních) depresí – 
opakují to, dokud se jim to nepovede – obtížná léčba 
psychologem/psychiatrem – nasazení farmak 

bilanční sebevraždy – je úmysl zemřít, ale je to po zralé úvaze 

u velmi vážně nemocných – letální onemocnění, senioři (čeká je jen utrpení, 
bolest, závislost) 

řešení – eutanazie (hrozí zneužití) 

u lidí se získaným handicapem – poúrazové stavy 

sebeobětování – je úmysl zemřít 

člověk obětuje život, aby upozornil na nějaký problém – vyburcoval 
společnost – neuvědomují si, že tím ovlivní život lidí kolem sebe 

obětuje svůj život, aby někdo druhý (druzí) mohli žít 

hodně sebevražd ve Skandinávii (příčinou deprese) 

pokusů více u žen, dokonaných více u mužů 

interakce s druhými – vzestupná interakční spirála – posílení – druhého posunujeme, dáváme mu pozitivní 
odezvu – motivace k pokračování (v léčbě,...) 
sestupná interakční spirála – jedince blokujeme – jeho výkon jde dolu 
 
Emoce emoce – provází nás životem 
sídlo emocí v limbickém systému (amygdala, hypocampus) – mohou zablokovat přestup do frontálního 
laloku a člověk jedná afektivně 
sídlo kontroly emocí – frontální lalok 
dělení: 

z hlediska intenzity 

afekty – krátkodobá, ale bouřlivá emoční reakce na nějaký podnět (několik minut) 
(vztek, smutek, radost, strach, úzkost, láska) 

pro svou intenzitu jsou dobře sledovatelné a objektivně měřitelné 

Témata, do kterých materiál patří