Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

jsou povrchni  neschopnost ohledu, ostatní považují za prostředek k dosažení vlastního uspokojení  vzhledem k hlubokému prožívání jsou schopni milovat až za hrob, ale jen tu chvíli co jsou s námi, dokud si nenajdou někoho jiného (drží několik vztahů najednou)  sobectví - druzí lidé jsou pouze prostředky k uspokojení sebe sama  nízká frustrační tolerance = mají velmi nízkou míru odolnosti vůči překážkám o často když se setkají s překážkou jsou nesmírně agresivní – buď okamžitě uniknou nebo jsou návaly vzteku → agrese  selhání v mnoha sociálních rolích  nejsou schopní zodpovědně splňovat role zaměstnance, partnera, rodiče,...  mají tendence k asociálnímu chování (k trestné činnosti – ta která vyplyne ze situace – krádeže, ublížení na zdraví, ...) často pod vlivem alkoholu  při odmítnutí – je nutné počítat s explozí Hraniční typ  nemá jasno, kdo je a jakým je = nemá vymezeny hranice sebepojetí a sebehodnocení  někdy výrazně pozitivní sebepojetí a sebehodnocení, jindy zase velmi záporné sebepojetí a sebehodnocení (buď se přeceňuje nebo podceňuje)  jejich prožívání je narušeno – jak prožívání okolí, tak i sebe sama  kromě emoční lability, se objevuje i emoční prázdnota (mají pocit, že neumějí nic prožít) o pokud nemají pocit emoční prázdnoty, tak reagují velmi afektivně = reagují přehnaně  neschopnost emoční prožitky a jejich výkyvy ovládat o nejsou schopni své prožitky ovládat  narušená a nejasná představa o sobě o mají nevyhraněnou identitu, "já, kdo jsem?" o mají tendenci přijímat identity jiných, např. z filmů  výrazný nedostatek sebedůvěry o nevěří si → mají problémy vytyčit si nějaký cíl = čeho chtějí dosáhnout  když jim poradíme, tak si řekne, že to stejně nemá cenu, že to nezvládne  výrazně se u nich projevuje černobílé myšlení – je to dobré nebo špatné, nic mezi neexistuje; všechno nebo nic  jejich chování je velice nestabilní → nemůžeme jejich chování předvídat (ke zlomu dochází z ničeho nic)  vztahy s lidmi jsou nestálé a neuspokojivé o nejsou schopni mít stabilní partnerský vztah  hraniční typ = stále mají tendenci si něco ověřovat, hledat hranici, vymezovat  sklon ke zkratovitému, impulzivnímu vytváření vazeb  sklon k automutilaci (sebepoškozování – smrt většinou není cílem), suicidální tendence  v práci ve zdravotnictví jsou velmi nepříjemní – jakmile cítí kladné vibrace z pracovníka, snaží se dostat blíž a blíž (myslí si, že by z toho mohlo být něco víc) o musíme si držet pracovní odstup od nich víc než od ostatních Histriónská porucha osobnosti pokud si hned na začátku vymezíme hranice, nebudou agresivní, ale budou nepříjemní jsou rádi herci  nemálo jich je mezi umělci a herci Znaky – egocentrismus (= dominantní vlastnost; oni jsou ti nejdůležitější)  své prožitky dávají najevo velmi výrazně o prožitky velmi intenzivně podbarvují jejich sebepojetí a vztahy k druhým lidem = když mluví o sobě, tak cítíte, jak to prožívají; když mluví o cizích vztazích o vztahu s tím a tím, tak to taky prožívají  situace, která je pro jiné nepříjemná je pro ně katastrofická  typická vlastnost = teatrálnost (při vyprávění z nich prožitek tryská)  výrazná nonverbální komunikace  jsou zvýšeně sugescibilní = líčíme jim nějakou událost, tak první brečí oni nebo se smějí a upoutávají na sebe pozornost  nemají pevný názor – bude s námi souhlasit se vším, ale neznamená to, že se tím bude řídit nebo nám to věřit → člověk dostane pocit, že ho osoba chápe, je jim blízká, ...  potřebují vzrušení, nemohou žít nudný život  mají výraznou potřebu upoutávat pozornost – převládá cíl u komunikace existovat = např. při vykládání vtipů vypráví pouze on, nedá prostor ostatním  na rozdíl od impulzivního a hraničního typu – rozumově ovládají to, jak se budou rozumově chovat (mozek stále pracuje) → mnohdy kalkulují (koho získají na svou stranu, ...)  mají tendenci zkreslovat realitu pod vlivem afektu a jak má nastaveno myšlení  když přijde histriónská osobnost do dobrého kolektivu → tak může kolektiv docela rychle rozeštvat, pokud to jednotlivci kolektivu neprokouknou – bude sympatizovat s každým mezi čtyřma očima, že on je jejich podpora v tom daném kolektivu o získané informace zkreslí a použije proti té osobě o tendence k manipulací s fakty v souladu se svými potřebami  potřebují obdiv uznání – dokud je chválíme, tak jsou spokojení, jakmile je kritizujeme, jsme jejich úhlavní nepřátelé  potřeba upoutávat pozornost třeba i vzhledem o přehnaná koncentrace na vlastní zevnějšek  vztahy s lidmi problematické, jsou sobečtí, bezohlední, nespolehliví o jsou schopni se velmi hluboce zamilovat, že jste pro ně potřební – dokud se nezamilují zase jinde (což se může stát i za hodinu) → ve vztazích značně sobečtí, bezohlední a nespolehlivý  sklon k navazování povrchních vztahů  v pracovním poměru si stanovit hranice a dodržovat je, neustupovat jim, nenechat se sebou manipulovat, nesvěřovat se jim (i když budou slibovat) Narcistická porucha osobnosti  není nebezpečný, ale je obtěžující  výrazný egocentrismus, nikdo není důležitější než on sám  porucha v sebehodnocení a sebepojetí – velmi vysoká  tak jak je citlivý k sobě, tak je necitlivý k okolí (proč by měl šetřit okolí, ať okolí šetří jeho)  první věc ráno, jde k zrcadlu a políbí se – nikdo jiný mu lepší už nedá  znaky – porucha sebehodnocení, přecitlivělý egocentrismus spojený s necitlivostí...  typické: o přecitlivělost, zranitelnost – ale pouze ve vztahu k vlastní osobě o velmi špatně přijímá svůj nedostatek – jak to, že on má nedostatek?!  nízká frustrační tolerance – špatně nese překážky – proč jemu komplikují život, když on si tu nezaslouží?!  často se objevují somatické stesky – velmi silně prožívají bolest (dají nám to velmi silně najevo)  mají tendenci přeceňovat, všechno strhávat na sebedůvěry  mají tendenci k magickému myšlení – víra v magii, magickým

Témata, do kterých materiál patří