Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie - souhrn přednášek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (770.42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

cholerik – nejméně náchylný na městnání vzteku – ventilují prožitek hned 

introverti – směřují své prožitky dovnitř 

patický afekt – silná afektivní exploze, jedinec není absolutně schopen kontrolovat své 
chování/jednání, na vrcholu afektu dochází k mdlobě a po procitnutí z mdloby se 
vyskytuje amnezie na to, co se dělo v průběhu patického afektu 

následky jsou zpravidla tragické 

okolí je v šoku 

ochrana – ventilovat vztek (co nejdříve je to možné, na místě kde nikoho nebudeme 
ohrožovat) – katarze je efektivní jako 1. krok (něco rozbít, roztrhat) – zapojuje se i tělo 
(fyzická akce) – odbourání hormonů, které byly vyvolány kvůli akci (katecholaminy – 
adrenalin) (jinak by se ukládali) 

2. krok – přeznačkování – hledáme pro nás přijatelné zdůvodnění původní 
vztekové situace 

když je naštvaný někdo jiný – akceptace, soucítění s ním – dát druhým prostor 
k ventilaci afektu 

pokud je již naštvaný – snaha uklidnit, nabídnout nápoj 

pokud útočí – překvapit ho nějakou naší reakcí – paradoxní reakce (zařvat 
nějakou pozitivní informaci,...) 

agrese – akt chování, jehož důsledkem je ohrožení nebo poškození objektu agrese subjektem 
agrese X(agresivita = vlastnost člověka) 

ohrožení nebo poškození je ze strany subjektu záměrné, a nebo je to jako záměrné 
objektem vyhodnoceno 

formy agrese: 

heteroagrese – agrese zaměřená vně (cílem jsou osoby, zvířata, věci v okolí) 

autoagrese – agrese zaměřená a vlastní osobu (sebepoškozování = 
automutilace) 

verbální – slovní útoky, nadávky 

fyzická – fyzický kontakt s objektem 

ženy jsou stejně agresivní jako muži, ale převládá u nich verbální 
agrese (u mužů fyzická) 

Témata, do kterých materiál patří