Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Planetární geografie (KGEO / B102)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGEO / B102 - Planetární geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Himalajsko-karakoramský kraj Neznámý 28.05.2018 08:54 0

Další informace

Obsah

1. Tvar a rozměry zemského tělesa - historie určování tvaru a velikosti Země a současný stav poznání. Míry zemského tělesa, aproximace tvaru zemského tělesa fyzikálními a matematickými modely (geoid, sféroid, referenční elipsoid, zemský elipsoid), využití modelů Země v geodézii a kartografii.2. Parametry zemského tělesa, zeměpisné souřadnice, výpočty na Zemi aproximované referenční koulí (ortodroma, azimut ortodromy v bodě, loxodroma, azimut loxodromy, plocha pole zeměpisné sítě, dohlednost na Zemi).3. Nebeská sféra a nebeská klenba, orientace na nebeské sféře, parametry nebeské sféry (obzorníkové, rovníkové, ekliptikální, galaktické). Astronomické souřadnice. Zdánlivý pohyb vesmírných těles pro pozorovatele v různých zeměpisných šířkách. Otáčivá mapa hvězdné oblohy (popis, využití).4. Nautický trojúhelník (popis, využití). Metody určování zeměpisné šířky místa.5. Historie poznávání hvězdného světa (geocentrismus, heliocentrismus, Keplerovy zákony). Současný stav poznání (konvenční kosmologická hypotéza).6. Kosmický a předgeologický vývoj Země, diferenciace zemského tělesa a vznik geosfér.7. Zemský magnetismus. Proměnlivost magnetického pole (magnetická deklinace, inklinace, inverze magnetického pole, magnetosféra). Paleomagnetické etapy ve vývoji Země.8. Rotace Země, její důkazy a důsledky. Geografické důsledky působení uchylující síly zemské rotace, Baerův zákon. Změny v zemské rotaci (periodické, dlouhodobé).9. Oběh Země kolem Slunce, základní parametry oběžného pohybu a jeho důsledky. Ekliptika, zdánlivý pohyb Slunce v deklinaci a rektascenzi. Určování zeměpisné šířky z výšky Slunce nad obzorem.10. Precese, její druhy (lunisolární, planetární, generální) a důsledky (podstata tropického a siderického roku). Změny parametrů oběžné dráhy, hodnota perihela. Nutace a její důsledky.11. Pohyb Měsíce kolem Země. Slapové jevy, typy přílivů. Zákryty vesmírných těles. Zatmění Měsíce, zatmění Slunce.12. Hvězdný čas. Sluneční čas, časová rovnice, sluneční hodiny. Místní čas, pásmový čas, datová mez, smluvený čas, kalendář.13. Metody určování zeměpisné délky místa. Hvězdářská ročenka. Zdánlivá nebeská klenba a důsledky jejího vjemu. Atmosférická refrakce, atmosférická extinkce.

Literatura

ČAPEK, R. Planetární geografie. Praha, 1992. BRÁZDIL, R. et al. Úvod do studia planety Země. Praha, 1988. PŘÍHODA, P. et al. Hvězdářská ročenka 2003. Praha, 2002. ČERVENÝ, P. Matematická geografie v otázkách a odpovědích. Plzeň, 1999. VANÝSEK, V. Základy astronomie a astrofyziky. Praha, 1980.

Požadavky

Zpracování semestrálního úkolu. Aktivní účast na seminářích.

Garant

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.