Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fyzická geografie I (KGEO / B105)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGEO / B105 - Fyzická geografie I, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Fyzická geo. pojmy Neznámý 14.05.2018 08:03 7

Další informace

Obsah

1. Co je, a co není geografie? Úvod do fyzické geografie (objekt, předmět, metody), modely, základní literatura, jak se píše odborná práce.2. Základní fyzickogeografické metody, pravidla a postupy terénního fyzickogeografického výzkumu.3. Geologická stavba Země, teorie deskové tektoniky, vybrané horniny a jejich složení.4. Typy a vlastnosti hornin, zákonitosti prostorového rozmístění.5. Atmosféra Země. Její složení, rozvrstvení, problematika ozónu.6. Sluneční záření dopadající do atmosféry Země, jeho spektrum a problematika skleníkového efektu. Globální cirkulace atmosféry I. Globální změny klimatu I.7. Globální cirkulace atmosféry II. Globální změny klimatu II. Regionální projevy a důsledky.8. Klimatické klasifikace.9. Vybrané klimatické a meteorologické prvky I.10. Vybrané klimatické a meteorologické prvky II.11. Tlak vzduchu, tlakové pole, vzduchové hmoty, tlakové útvary. Frontogeneze.12. Srážky, vlhkost. Regionální proudění v atmosféře.13. Synoptická meteorologie I.14. Synoptická meteorologie II.

Literatura

NETOPIL, R. A KOL. Fyzická geografie I. SPN, Praha, 1984. 273 s. HORNÍK, S. a kol. Fyzická geografie II. SPN, Praha. 1986. Farský, I., Matějček, T., 2008. Vybrané kapitoly z fyzická geografie. PřF UJEP, Ústí nad Labem. Kolektiv autorů, 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha. Janský B., 1992. Geografie moří a oceánů. UK, Praha. Bednář, J. Meteorologie. Portál, Praha . 2003.

Garant

RNDr. Ivan Farský, CSc.

Vyučující

RNDr. Ivan Farský, CSc.Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.