Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociolingvistika (YBJ006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu YBJ006 - Sociolingvistika, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
pojmy-sociolingvistika Neznámý 29.05.2018 16:42 2

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:1) Sociolingvistika: problémy, postoje, přístupy2) Teritoriální varianty3) Sociální varianty: argot, slang, žargon4) Situační varianty5) Jazyk a moc, jazyk a gender6) Mluvený a psaný jazyk 7) Interakční sociolingvistika8) Jazykové plánování, ohrožené jazyky9) Kontakt jazyků, jazyková změna10) Jazyk a věk: dětská řeč11) Metody výzkumu, sociolingvistická proměnná12) Shrnutí a rekapitulace

Požadavky

Forma atestace: esej a závěrečný test ze sociolingvistického pojmosloví

Garant

Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková

Vyučující

Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková