Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy anatomie a kineziologie (PABA058)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PABA058 - Základy anatomie a kineziologie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Anatomie Neznámý 01.05.2018 10:55 0
ANATOMIE Neznámý 01.05.2018 10:55 0
anatomie kosti,svaly Neznámý 01.05.2018 10:55 0
anatomie-otázky Neznámý 01.05.2018 10:55 0
anatomie_latina Neznámý 01.05.2018 10:55 0
anatomie_svaly Neznámý 01.05.2018 10:55 0
svaly+tabulka Neznámý 01.05.2018 10:55 0

Další informace

Cíl

Záskat základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.

Sylabus

přednáškyObecný úvod, směry roviny, orientace, názvosloví. Obecná cytologie, histologie a osteologie.Obecná arthrologie.Jednotlivé klouby, axiální systém, pánevObecná myologie. Svaly HK.Svaly DK.Svaly trupu, hlavy a krku.Periferní nervový systém.Srdce a angiologie.Dýchací systém. Mechanika dýchání.Trávicí systém.Močopohlavní systém.Mícha, mozkový kmen. Míšní dráhy.Praktikazáklady + kostra HK a DKAxiální skelet, lebka.Klouby Svaly HK, Periferní nervový systémSvaly DK, trupu, hlavy a krku.

Literatura

1. ČIHÁK R., Anatomie 1-3. Grada.20012. Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada.2007.3. DYLEVSKÝ I., Funkční anatomie, Grada.20094. DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie., Praha, Triton. 20065. DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka., Praha, Grada, 20076. KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997 7. DYLEVSKÝ, I.: Speciální kineziologie člověka, Praha, Grada 2009

Požadavky

Požadavky na zápočet a zkoušku: Účast na cvičeních min. 80%. Zápočtový test. Ústní zkouška.

Garant

prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.MUDr. Václav KvítekPhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Vyučující

MUDr. Kamila Čížkováprof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.Mgr. Renata Konopková, Ph.D.MUDr. Václav Kvítekdoc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.