Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vývojová biologie a zdravotní výchova II (O01102002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu O01102002 - Vývojová biologie a zdravotní výchova II, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Základy genetiky Neznámý 25.05.2019 16:45 0

Další informace

Sylabus

Prenatální vývoj: gametogeneze, oplodnění vajíčka, embryogeneze, fetální obdobíVrozené vývojové vady: rozdělení dle příčiny, nejdůležitější faktory při vzniku VVV, geneticky podmíněné VVV, chromosomální aberace a poruchy pohlavních chromosomů, vliv prostředí na rozvoj VVV, prevencePerinatální období: porod, poporodní adaptace, porodní komplikace, očkování, prenatální diagnostikaPostnatální vývoj: novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, předškolní, školní a adolescentní období života, puberta, růstové a vývojové poruchy, vliv hormonů na růst a vývoj člověkaPrvní pomoc: základy kardiopulmonální resuscitace, BLS, zástava krvácení

Literatura

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Karolinum, Praha, 2008.PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.ULIASEK S.J., JOHNSTON F.E., PREECE M.A. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge 1998.ROKYTA R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000.MALÁ H., KLEMENTA J. Biologie dětí a dorostu. SPN, Praha 1985

Požadavky

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.Zápočet: docházka na cvičení seminární práce dle zadáníZkouška: písemná formou testu

Garant

RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.