Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia HV (OB2308101)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2308101 - Úvod do studia HV, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Úvod do studia HV Neznámý 24.05.2018 07:54 0

Další informace

Cíl

Cíl předmětu spočívá v orientaci studenta v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách a v prohloubení přehledu studenta v aktuálním dění v hudebním životě.

Sylabus

1. Základní orientace v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách - hudební historiografie, teorie, estetika, psychologie, pedagogika, sociologie, výkonné umění, ikonografie, paleografie, organologie, etnomuzikologie atd.2. Práce s hudebními prameny. Muzikologická dokumentace. Lexikony a encyklopedie ve vývoji české i světové hudební vědy.Seminární výuka předpokládá samostatné projekty studentů na vybraná aktuální témata z výše uvedených oblastí ve formě nepřímé výuky. 3.-13. Prezentace vybraných projektů z hudebněvýchovné nebo hudebněkulturní oblasti.

Literatura

FUKAČ, J.; POLEDŇÁK, I. Hudba a její pojmoslovný systém. Praha : Academia, 1981. KITTNAROVÁ, O. Rozeznělé partitury. Praha : ARSCI, 2002, ISBN 80-86078-20-5. KOLEKTIV AUTORŮ Hudební věda II., Hudební věda III.(Disciplíny hudební vědy. Hudebně vědecká dokumentace). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. POLEDŇÁK, I. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0285-8.

Požadavky

Zkouška:písemný test na základě obsahu jednotlivých disciplín obsažených v sylabu a na základě vlastních referátů na vybrané téma z kulturního a hudebního života

Garant

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.