Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Hlasová příprava I (OB2308106)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2308106 - Hlasová příprava I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Leoš Janáček Neznámý 24.05.2018 07:54 0

Další informace

Cíl

Hlasová příprava má položit základy kultivovanému hlasovému projevu, pěveckému i mluvnímu. Přispívá k rozvoji hudebnosti, hudební představivosti, zaměřuje se na pěvecko-technický rozvoj hlasu  a interpretační složku pěveckého výkonu.

Sylabus

 Pěvecko-technické pojmy: vědomý  pěvecký postoj, sed, žeberně brániční dýchání, dechová opora , hlavová a hrudní resonance, vokalisace, vyrovnání znění tônů v celém hlasovém rozsahu, voix mixt, mezza voce, messa di voce.Součástí seminářů jsou hlasová cvičení, zpěv lidových písní a umělých skladeb dle hlasové vyspělosti.

Literatura

K teorii:ASPELUND, D. L. O pěveckém umění. Praha : SNKLHU, 1955.HOLEČKOVÁ, J. 500 pěveckých cvičení. Praha : Supraphon, 1973.KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha : Supraphon, 1989. MARTIENSSENOVÁ - LOHMANOVÁ, F. Vzdělaný pěvec. Praha : KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.ROKYTA, J. ; STOLAŘÍK, J. ; ZENKL, L. Jak zpívat lidové písně. Ostrava : Krajské kulturní středisko, 1990. ISBN 80-85029-13-8.VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7082-842-0.K praxi:Sbírky lidových písní s prokomponovaným doprovodem, např. Jaroslav Krček - České lidové písně, F. Sládek - Náš poklad I, II, J. Masaryk - Národní písně apod.

Požadavky

 Požadavky k zápočtu za zimní semestr. Studium lidových písní s prokomponovaným doprovodem.Klavírní doprovody jsou v kompetenci studentů a je třeba jim věnovat již v průběhu semestru pozornost (pomocné vědecké síly, ostatní spolužáci).Studenti jsou povinni předložit písemné reflexe z návštěvy tří operních představení během semestru.

Garant

Mgr. MgA. Iva VolaváPaedDr. Alena Tichá, Ph.D.Mgr. Jana Veverková

Vyučující

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.Mgr. Jana VeverkováMgr. MgA. Iva Volavá