Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dějiny raného novověku 1500 – 1520

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1500 – 1520 Úvod: Období, které je prvním datovým obdobím ke zkoušce. Zároveň je to období, kdy dosahuje vrcholu tvorba umělců, jako byl Leonardo da Vinci (Mona Lisa), Michelangelo (David) či začínající Tizian (Nanebevzetí panny Marie). V literatuře tvoří autoři jako Machiavelli (Vladař, 1513), Moore (Utopie, 1516) či Erasmus Rotterdamský (Chvála bláznivosti, 1509). Toto období bylo také zrodem reformace, když roku 1517 Martin Luther sepsal svých devadesát pět tezí. Pokračuje také objevování Ameriky. Anglie: Do roku 1509 zde vládne Jindřich VII., první panovník z rodu Tudorovců. Po něm nastupuje jeho syn Jindřich VIII. (1509-1547). Ten se roku 1511 připojil ke svatému spojenectví (organizoval to papež Julius II.) proti Francii. Tu se mu daří porazit roku 1513 u Guinegate, zároveň poráží i Skoty (kteří mu vpadli na popud Francie do zad) u Floddenu. V tomto období (1515), také na scénu nastupuje budoucí výrazná osobnost, kardinál Wolsey. Tomu se podaří dojednat tzv. Londýnský mír (1518). Dochází k vytvoření evropské aliance proti Turkům. Francie: Ve Francii vládne Ludvík XII. (1498-1515). Dějiny Francie a Španělskou jsou v tomto období protkány společnou válkou v Itálii. Na začátku ještě probíhá jistá spolupráce. Dochází k rozdělení Itálie Granadskou či Lyonskou smlouvou (1500 respektive 1504). Kde si státy rozdělují jednotlivé území, např. Neapol, kterou spolu roku 1501 dobyly a která připadla po roce 1504 Španělsku. Roku 1508 se Francie připojuje k lize z Cambrai, která je namířena proti Benátkám (Benátky jsou poraženy roku 1509 u Agnadella). Tato liga se však nakonec otáčí roku 1511 proti Francii, která ale vítězí roku 1512 u Ravenny. Po Ludvíkovi XII. nastupuje jeho synovec František I. (1515-1547). Ten hned v roce svého nástupu poráží švýcarské a milánské vojsko u Marignana. Za zmínku ještě stojí Konkordát boloňský (1516), který potvrzoval některé svobody víry ve Francii (galikánské svobody). Španělsko, Portugalsko: Ve Španělsku nadále vládne Isabela a Ferdinand. Isabela Kastilská umírá roku 1504, Ferdinand 1516. Po nich nastupuje Karel I. (římský císař Karel V., relativně dlouhou dobu byl v Kastilii pouze jako spoluvládce své matky, Johany Šílené). Začátek jeho vlády je poznamenán roku 1520 povstáním comuneros. Roku 1513 přešel Vasco Balboa Panamskou šíji a objevil Tichý oceán. Po celé období vládne v Portugalsku Manuel I. V roce 1500 Cabral objevuje Brazílii a zabírá ji pro Portugalsko. Za zmínku také stojí Portugalské vítězství u Diu nad Turky (1509). Svatá říše římská: Vládne zde do roku 1519 Maxmilián I. V roce 1508 se zapojuje do Ligy z Cambrai proti Benátkám. Na území dnešního Německa začínají náboženské problémy. V roce 1514 začíná Johann Tetzel prodávat odpustky. Proti tomuto a mnoha dalším věcem vydává Luther v roce 1517 svých 95 tezí, které o rok později odmítá v Augšpurku odvolat. V roce 1520 dochází k jeho exkomunikaci. V roce 1519 je císařem zvolen Karel V., dochází tím ke spojení Španělska s územími říše. Jako zajímavost můžeme zmínit, že se roku 1507 na Waldseemüllerově mapě poprvé objevuje slovo Amerika. Zbytek světa: U nás vládne Vladislav Jagelonský. 1500 vydává Vladislavské zřízení zemské (posílení šlechty na úkor měst). Roku 1515 je uzavřena s Maxmiliánem dynastická smlouva. Jedná se o vzájemné nástupnictví jejich dětí. Opětovné postavení měst se pokouší vylepšit Svatováclavská smlouvy (1517). V Polsku stojí za zmínku dekret Nihil Novi (1505), který vložil veškerou zákonodárnou moc do rukou šlechty. Po té můžeme ještě zmínit Zikmunda I. Starého (1506-1548). Ten v našem období vede dvě války s Ruskem a na konci (1519) začíná boje s řádem německých rytířů. V Uhrách vládne také Vladisla v Jagelonský. V Rusku je dominantní postavou Vasilij III. Ivanovič. Ten se roku 1505 stává moskevským knížetem. Na severu začíná slábnout Kalmarská unie. Jan I. Dánský, který vládne do roku 1513, musí bojovat proti vlastním regentům. Švédsko i Norsko se snaží o rozpad unie. To se podaří za jeho nástupce Kristiána II. (příští období). Toto období je ve znamení značného územního zvětšování osmanské říše. Vládne zde Bayezid II. a Selim I. (změna 1512). Bayezid je známý například tím, že přijal Židy, kteří prchali se Španělska. Selim rozšířil osmanskou říši o území mameluckého sultanátu (Jordánsko, Sýrie, Izrael, Egypt). Během své vlády území osmanské říše ztrojnásobil.

Témata, do kterých materiál patří