Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Praktické úlohy 5

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zadání 5 KS Písemně zodpovězte následující otázky: Část B - teorie: Vysvětlete pojmy:, data, informace, kódování, hoax, barebone. Vysvětlete zkratky:ASCII,DNS, RISC, IRC, LEO. Operační systém, charakteristika, rozdělení, uveďte 5 hlavních rozdílů mezi MS DOS vs. MS Windows. Vyjmenujte 5 komponentů, které se nachází na základní desce počítače (5 b). . Charakterizujte pojem Internet a uveďte 5 možností připojení k Internetu. Procesory , rozdělení, hlavní části, základní sledované parametry, výrobci. (5 b). Komprese datUveďte důvody komprimace, výhody a nevýhody, hlavní typy, standardy + 5grafických záznamových formátů. Které komprimační programy znáte? (5 b). Základní komunikační protokoly na síti internet (síťový model TCP/IP). Nakreslete jednotlivé vrstvy a přiřaďte jim jednotlivé standardy. U aplikační vrstvy uveďte 5 nejznámějších protokolů. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Část C: praktické úkoly na PC Vložte disketu do jednotky A:\ Na disketě vytvořte novou složku na pojmenujte ji svým jménem. Zde rovněž uložte veškeré výsledky Vaší práce. Úkol č. 1: Nalezněte ve svém počítači soubor 3 soubory s příponou.DLL. Zjistěte jejich velikost a zvolte 3 soubory o velikosti100-150 kB a zkomprimujte je! Co znamená jejich přípona? Zjistěte kompresní poměr a vše uložte v souboru na disketu. Úkol č. 2: Zformátujte dokumentInternet.doc, který se nachází na FTP serveru. Formát stránky nastavte následovně: Okraje: horní a dolní = 3,00 cm vlevo a vpravo = 2,0 cm záhlaví a zápatí 1,5 cm Celý dokument zformátujte pomocí stylů. Nadpisy kapitol zformátujte stylem Nadpis1, Nadpis 2, Nadpis 3. Použijte víceúrovňové číslování nadpisů! . Na jednom odstavci textu dokumentu si vytvořtevlastní odstavcový styl s názvemVaše jméno KS (např. Jana KS). Formát odstavce bude následující: Typ písma:Arial , velikost10bodů, normální řez písma Řádkování: přesně, 11 bodů Mezera před odstavcem 6 bodů, za odstavcem 6 bodů Odsazení 1. řádku odstavce 1,25 cm Odsazení zbývajících řádků 0,5 cm Zarovnání odstavce „do bloku“ OBSAH vygenerujte na první stránce. V záhlaví dokumentu umístěte vlevo pole s názvem dokumentu, uprostřed vložte aktuální datum a zcela vpravo své jméno! V zápatí uprostřed umístěte číslování stránek dokumentu! NE na první stránce Změňte typ použitýchodrážek na typ – viz odrážky v bodě č. 6. Na některém místě dokumentu vložte dvaobrázky počítačů (kliparty) dle Vaší volby, vztahující se k textu = počítač. Volba: obtékání obrázku textem, druhý klipart umístěte pod text Vložte popisky pod obrázky. Výsledný soubor uložte do Vámi vytvořené složky na disketu. Úkol č. 3: Vytvořte prezentaci v Powerpointu v rozsahu 6-8 snímků. Na úvodním snímku bude název prezentace a vaše jméno a příjmení. Téma: Start počítače, Ergonomie práce na PC a vlivy, které PC škodí(charakteristika – pomocí odrážek a (stručně CO tam patří) – vždy po jednom snímku Na každém snímku budev zápatí číslo snímku a údaj o autorovi,vložte šablonu dle Vaší volby. Nezapomeňte na přechody mezi snímky a animace některých snímků. Prezentaci oživte grafickými ukázkami obrázků PC. Nezapomeňte na závěr + poděkování. Prezentaci uložte na disketu. Úkol č. 4: Kolik dní uplynulo ode dneška do narození pana Horáka, který se narodil28. 2. 1972 ? Kolik je to roků? Úkol č. 5: Výsledný soubor z úkolu č. 1 uložte jakoInternet.doc Následně jej zkomprimujte pomocí RARu či v ZIPu auložte na FTP server do složkyZkouška KIPE. Uveďte přehledně obě velikosti souborů a spočítejte kompresní poměr v procentech (%)! Úkol č. 6: Celkový výsledek úkolů pošlete vyučujícímu mailem. V příloze mailu pošlete zkomprimovaný soubor z úkolu č. 2 .

Témata, do kterých materiál patří