Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vypracované testové otázky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakterizujte informační společnost – etapy, příčiny vzniku (3b) Koncem 20.stol. změna přírodních technických podmínek života lidí. Vznik třetí etapy rozvoje lidské populace –informační společnost. Primární potřebou ses stávají informace a nové technologie. Uveďte oblasti (podmínky) podporující a ovlivňující význam vzděláváni v součastné společnosti (3b) Kvalifikace, Digitalizace, Virtualizace dat, ekologie, molekularizace, globalizace, role zákazníka, práce v reálném čase Vysvětlete zkratky: ALU, ISP, DNS, NIC, NOS, CMYK, PCI, LED (9b) ALU – základní výpočetní jednotka počítače ISP-provozovatel dílčí sítě DNS-protokol řešící systém jmenných konvencí v internetu NIC-jedna ze síťových karet NOS-síťový operační systém EDI-elektronická výměna dat CMYK-žlutá,černá,azurová,fialová, barvy tisku PCI-jedna z používaných sběrnic LED-světelné diody,které indikují stav např. na portu Zdůvodněte zavedení pojmů „bit“. Uveďte 5 důvodů pro zavedení tohoto pojmů v informatice (5b) 1bit-množství informace – rozdíl mezi entropií(neurčitost) daného systému,stanovenou před obdržením a po obdržení zprávy zavedení kvůli-přenosu, zachování, zpracování pomocí technických prostředků (telegrafem, telefonem až k počítači a jiným komunikačním prostředkům) kvůli měření pravdivostní hodnoty informace Definujte informační systém a vymezte možnost pojetí IS. Definujte pojem „Informační technologie“. (4b) IS- spojení hardware,software a orgware s cílem zachovávat a chovávat informace ke zvyšování efektivnosti lidské činnosti Možnosti pojetí : a) systém zpracování dat b) systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci c) jeden se systémů v každé organizace d) systém zahrnující aspekty více disciplín IT- chápeme jako veškerou techniku potřebnou ke zpracování a uchování informací včetně programového vybavení. Operační systém: charakterizujte, rozdělení OS, charakterizujte UNIX, LINUX a novinky MS Vista (5b) OS-zajišťuje práci se všemi zařízeními PC Rozdělení OS : a) dle počtu uživatelů b) dle počtu zpracovávaných úloh c) dle možnosti přidělování systémových prostředků serveru aplikacím klientů d) dle typu zpracovávání:Multiprocessing,Interprocessing,Real-time processing Základní desky - hlavní komponenty, charakterizujte vlastnosti rozhodující parametry, výrobci (5b) Fce-slouží k propojení komponent v jeden fungující celek a tvoří základ PC Výrobci: ASUS,Abit,AOpen, Microstar,Gigabyte a Intel Hl. komponenty- CPU,vnitřní paměť, sběrnice a rozhraní pro další připojení Rozh. parametry- patice procesoru - chipset(řídící sada určující vlastnosti základní desky) - typ patic pro paměťové čipy- - BIOS- je napájen speciální baterií na zákl.desce - řadič disků – pralesní a sériové porty pro periferní zřízení a komunikaci Charakterizujte Internet a internet. Uveďte 5 možností připojení k internetu (5b) Internet- obrovská síť vytvořená původně spojením různých výzkumných sití a ve vojenském průmyslu internet- celosvětová počítačová síť,která se skládá ze dvou nebo více menších sítí vzájemně propojených a schopných komunikace připojení- připojení pevnou linkou - mobilní připojení (WAP) - komutované připojení (dial-up) - Wi-Fi -Bluetooth Které hlavní typy grafů aplikace Excel znáte? Uveďte 6 typů ze 14 Výsečový, kuželový, bodový, válcový,jehlanový,plošný prstencový,burzovní,sloupcový Specifikujte vývojové trendy příštích let (3 b) svět se neustále vyvíjí kupředu , hlavní vývojové trendy- LCD, chladnější tišší PC, mobilní-stálé připojení Charakterizujte hlavní dlouhodobé trendy informační společnosti. (5b) a) prudký rozvoj informačního sektoru (zejména v eko) b) podniky ,které se nepřizpůsobí IT zaniknou c) nutnost rekvalifikace osob(5-10 let do důchodu) d) nové struktury společnosti e) výrazná změna podmínek a pracovního prostředí f) informace budou uschovávány pouze v elektronické podobě g) prudký rozvoj elektronické komunikace h) teleworking Charakterizujte základní pojmy informatiky: data, informace, znalosti, bit, Byte(5b) Data – zobrazují stavy objektů či probíhající procesy v realitě kolem nás Informace- vyvolávají změnu stavu nebo chování příjemce/signál s informačním obsahem Znalosti- představují zobecněné poznání určité části reality Bit- nejmenší jednotka se kterou může počítač pracovat Byte- skupina 8bitů jednotka do níž lze uložit jeden znak Vysvětlete následující zkratky: PDA, LEO, PGP, USB, WAP. (5b) PDA-typ mobilního počítače LEO-projetk využívající satelitů na nízké oběžné dárze země PGP-kombinovaný symetrický a asymetrický šifrovací systém USB-univerzální sériový port WAP-jeden z protokolů u počítačových mobilních sití Procesory – typy, rozdělení, hlavní části. Kterými faktory je ovlivněna výkonnost procesoru? (5b) Hl.části – 1. řadič (control unit) – řídící jednotka, která načítá a dekóduje instrukce z operačního systému a na jejich základě načítá a ukládá data 2. z jedné nebo více ALU (aritmeticko logická jednotka)- provádí s daty aritmetické a logické operace. Typy : CISC a RISC Výrobci- INTEL, AMD Výkonnost ovlivněna : délkou slova, taktovací frekvencí, šíří datového toku (šířka sběrnice) Jaký je rozdíl mezi stopou a cylindrem u HDD. Uveďte 3 výrobce HDD. (5b) Výrobci:IBM, Western Digital, Maxtor Cylindr(válec)- všechny stopy na všech discích se stejným číslem. Komprese dat – hlavní důvody pro použití komprese, hlavní metody, výhody a nevýhody, kompresní poměr, programy, standardy. (5 b -slouží k redukci objemu dat vybraných souborů pro jejich efektivnější uložení či přenos -metody- ztrátová(uplatnění u zvukových obrazových dat) - bezztrátovou-výsledek se neliší od originálu výhody-šetří prostor (kapacitu) vnější paměti, šetří čas při přenosu, zabalené EXE soubory nenapadají viry nevýhody-komprimace zabírá čas, větší škody v datech při výskytu chyb na médiu kompresní poměr-poměr mezi originálem a komprimovanou verzí kompresní programy-WinZip,WinRar,7.zip Jaké znáte základní pravidla antivirové ochrany? (5 b) 1) provádět pravidelný update svého antivirového programu 2)nikdy neotvírat nepožadovanou e-mailovou

Témata, do kterých materiál patří