Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Manažerské rozhodování a řešení problémů (3MA414)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 3MA414 - Manažerské rozhodování a řešení problémů, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
13.týden manažerské rozhodování Neznámý 29.05.2018 23:37 1
Cvičení 2 Vypracované úkoly 29.05.2018 23:37 5
Cviceni_2 Neznámý 29.05.2018 23:37 2
Cviceni_6 Neznámý 29.05.2018 23:37 0
Obnovitelne zdroje - zadání Neznámý 29.05.2018 23:35 0
Obnovitelne_zdroje_tym_1_final Neznámý 29.05.2018 23:35 0

Další informace

Obsah

1. Význam rozhodování v životě organizace 2. – 3. Řešení komplexních problémů 4. Kauzální analýza5. Tvorba variant řešení, specifikace kritérií hodnocení6. Identifikace a stanovení významnosti rizik včetně příležitostí7. – 8. Stanovení důsledků variant, volba varianty9. Tvorba a hodnocení portfolia10. Realizace rozhodnutí a jeho postimplementační analýza a hodnocení11. – 13. Případová studie

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:- určit způsob snížení negativních dopadů rozpoznaných psychologických léček a pastí při rozhodování,- porozumět svému vlastnímu kognitivnímu stylu rozhodování,- dekomponovat komplexní problémy do dílčích problémů,- navrhnout vhodný postup řešení problémů na základě zhodnocení situace,- identifikovat příčiny problému,- stanovit kritéria hodnocení a jejich hierarchické uspořádání,- vytvořit varianty řešení,- stanovit důsledky variant při respektování jejich rizik a příležitostí,- zvolit vhodnou variantu,- provést post-implementační vyhodnocení vč. identifikace faktorů úspěchu a neúspěchu.

Literatura

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBNZFOTR, J. -- ŠVECOVÁ, L.Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje.Praha:Ekopress, 2010.978-80-86929-59-0DARIELY, D. Jak drahé je zdarma. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-239-2.DFOTR, J.-HNILICA, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha: Grada 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.DHAMMOND, J. S.-KEENEY, R. L.-RAIFFA, H. Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Boston: Harvard Business School Press, 1999. ISBN 0-87584-857-5.DHICKS, M. J. Problem Solving and Decision Making: Hard, Soft and Creative Approaches. 2. ed. London: Thomson, 2004. ISBN 978-1861526175.DKEPNER, H. CH.-TREGOE, B. B. The New Rational Manager. Princeton: Princeton Research Press, 2006. ISBN 978-0971562714.

Požadavky

Příprava studentů na hodinu předem je nezbytná. Zdroje ke studiu budou v semestru aktuálně doplňovány odbornými články a videi (např. TED konference). Seznam těchto zdrojů bude dostupný na dokumentovém serveru předmětu v ISIS. Závěrečná ústní zkouška je skládána formou řešení případové studie.

Garant

Ing. Helena Hrůzová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.Ing. Jiří HájekIng. Petr HoudekIng. Helena Hrůzová, CSc.Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.