Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
korunu za každý materiál
a 50 Kč za registraci!Zkouška 2017

DOCX

Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.zápočtový test OACH zimní semestr 2011/2012 A. chemie koordinačních sloučenin 1.Názvosloví (8 bodů)- nepamatuji si přesně, ale objevují se tam ligandy jako pyridin, oxalato, benzen a pak takové ty běžné, Hlavně dávat pozor, zda je to komplex, anion či kation 2. Izomerie- ion trans-diaqua-bis(oxalato)železnatanový Napsat strukturní vzorec, izomerie, koordinační číslo Fe 3. Je daný 1K+, 1 Fe2+, 3 NH3, 3 Br- Napsat koordinační sloučeninu, která má stejnou vodivost jako NaCl, poté určit izomerie-napsat strukturní vzorce B. Chemie iontů 1. Kde má vazba kovalentnější charakter a proč? TiCl, TiCl3 2. diagramy kationtů- určit, co je který řádek (podle pH, kdy je to ion, kdy hydroxid atd.) 3. reakce HS- + H2O C. Kyseliny a báze 1. Podle Lewisova vzorce určit, co může být ligandem : C2H6, F-, C6H6, S03 2- 2. Lewisův vzorec, hybridizace, VSEPR a dipolmoment u fluoridu sírového a aniontu dusitého D. Rovnice- vždy sestavit a i vyčíslit (jsou za 47 bodů) 1. reakce oxidu dusičitého s vodou 2. oxidace kovu barya 3. oxid křemičitý s uhličitanem vápenatým 4. pyrolýza dihydrogenfosforečnanu sodného 5. příprava chloridu hlinitého z oxidu 6. dokázat amfoternost u BeO 7. příprava titanové běloby z oxidu titaničitého (ta se nemusí vyčíslovat, jupí :D to mi opravdu pomohlo :D) 8. sulfan a hydroxid draselný

Témata, do kterých materiál patří