Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ceny ve stavebnictví (FAST-TV01)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-TV01 - Ceny ve stavebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
TV 01 - 01 Úvod, ceny Neznámý 24.05.2018 20:31 9
TV 01 - 02 Cena stavby Neznámý 24.05.2018 20:31 2
TV 01 - 04 Cena stavebního objektu - rozpočet položkový Neznámý 24.05.2018 20:31 1
TV 01 - 04 Cena stavebního objektu - stavební objekt Neznámý 24.05.2018 20:31 1
TV 01 - 05 Cena stavebního objektu - rozpočtovací systémy Neznámý 24.05.2018 20:31 0
TV 01 - 06 Cena stavební práce Neznámý 24.05.2018 20:31 0
TV 01 - 07 Náklady, druhy nákladů, kalkulace nákladů Neznámý 24.05.2018 20:31 1
TV 01 - 08 Projektová a inženýrská činnost Neznámý 24.05.2018 20:31 0
TV 01 - 09 Veřejné zakázky Neznámý 24.05.2018 20:31 0
TV 01 - 10 Oceňování nemovitostí 1 Neznámý 24.05.2018 20:31 1
TV 01 - 11 Oceňování nemovitostí 2 Neznámý 24.05.2018 20:31 0
Zadání testu - 1 Zadání testů 24.05.2018 20:36 3
Zadání testu - 2 Zadání testů 24.05.2018 20:36 3

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.

Osnova

1.Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava. 2.Cenová politika státu. Cenové informace.3.Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.4.Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.5.Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.6.Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.7.Náklady. Druhy a členění nákladů. 8.Nákladově orientovaná tvorba cen.9.Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.10.Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny..11.Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.12.Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.13.Cenové pomůcky a produkty.

Literatura

TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil: Ceny ve stavebnictví I. URS s.r.o, Brno, 1999. (CS)TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, VYSTAVIL, Radim: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet. URS s.r.o ., Brno, 2000. (CS)TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, STÁVKOVÁ, Laura: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet-příloha výkresová část. URS s.r.o , Brno, 2000. (CS)TICHÁ, Alena, MARKOVÁ Leonora. a kolektiv: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I aII. VUT FAST , Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. ISBN 80-214-2639-X. (CS)Aktuální předpisy pro oceňování nemovitostí v ČR. 0. (CS)TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering. VUT FAST, CERM, s.r.o,, 2002. ISBN 80-214-2152-5. (CS)

Požadavky

Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví v rozsahu předmětu Ekonomika výstavby. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Garant

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.