Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
03_BELA_smerove_slyseni

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.71 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Lektor:

Autor:

Kurz:

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

Jiří Schimmel

Jiří Schimmel

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

2 /44

Jiří Schimmel

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Lokalizace zdroje zvuku

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

3 /44

Jiří Schimmel

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Lokalizace zdroje zvuku

• 3D prostor: r

– poloměr,

 – azimut,  – elevace.

y

x

z

r

y

z

x

mediální 
rovina

horizontální 
rovina

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

4 /44

Jiří Schimmel

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Interaurální diference

Interaurální intenzitní diference (Interaural
Intensity/Level Difference, IID/ILD).

Interaurální časové diference (Interaural
Time Difference, ITD).

• B

inaurální rozdíl vzdáleností:

Zpoždění zvukového vlnění 29

s/cm.

Rozdíl vzdáleností mezi ušima (15 cm)
odpovídá vlnové délce zvukového signálu
s

kmitočtem asi 2300 Hz.

sin

2

1

d

d

d

l

zdroj zvuku

l

l

l

IL

IR

I

d

d 1

d 2

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

5 /44

Jiří Schimmel

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Kužel nejistoty

• Body se stejnou

vzdáleností od obou uší leží na hyperbolách

 pozice

zdroje zvuku

není pouze pomocí IID a ITD definována jednoznačně.

Kužel nejistoty (cone of confusion): spojení bodů se stejným binaurálním
rozdílem ve 3D prostoru.

• Pro

určení pozice zdroje zvuku ve 3D prostoru jsou nutné další mechanismy

analýzy sluchového vjemu.

SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ SLYŠENÍ

Elektroakustika

6 /44

Jiří Schimmel

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Interaurální intenzitní diference

Kratší dráha zvukového vlnění = nižší útlum šířením (velmi blízké zdroje).

Akustický stín hlavy: pro vyšší kmitočty, kde jsou rozměry hlavy větší než
vlnová délka vlnění.

Témata, do kterých materiál patří