Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mikroekonomie 1 (FP-Bmik1P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Bmik1P - Mikroekonomie 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Ekonomie Neznámý 19.01.2018 15:31 5

Další informace

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:• Úvod do předmětu a základní východiska • Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference) • Chování výrobce - náklady a nabídka • Tržní rovnováha a efektivnost • Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson • Alternativní teorie firmy• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu• Zásahy státu do cen • Externality• Veřejné statky

Literatura

ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. 1.vyd. Brno. CERM, s.r.o. Brno. 2008. 135 s. (CS)

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Garant

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.